Nacionalno pravo

Vsaka država članica Evropske unije (EU) ima svoje lastno pravo in pravni sistem. Pravo posamezne države članice lahko obsega pravo na nacionalni ravni (ali nacionalno pravo, ki velja na celotnem območju posamezne države članice) in predpise, ki veljajo le na določenem območju, v določeni regiji ali mestu.

Države članice objavijo svoje pravo v svojih uradnih jezikih, v katerih je edino pravno zavezujoče. V informacijske namene so lahko določeni predpisi posamezne države članice na voljo tudi v enem ali več jezikih, ki niso njeni uradni jeziki.

Podatkovne zbirke

Večina držav članic ima nacionalne podatkovne zbirke prava – do informacij dostopate z izbiro ene od zastav na desni strani.

Poleg tega je evropska podatkovna zbirka N-Lex povezana z večino uradnih nacionalnih podatkovnih zbirk. N-Lex je tekoč skupni projekt, ki ga upravljajo Urad za publikacije EU in sodelujoče nacionalne vlade. Trenutno je mogoč pregled prava 27 držav članic.

Poleg tega lahko prek Evropskega foruma uradnih listov dostopate do spletnih strani organizacij, pristojnih za izdajanje uradnih listov držav članic EU (ter nekaterih držav kandidatk EU in držav Efte).

S stališča EU veliko predpisov držav članic dejansko izvaja pravo EU. Zlasti to velja za nacionalno pravo, ki izvaja direktive EU. Če iščete takšne izvedbene ukrepe, s katerimi so države članice v nacionalno pravo prenesle posamezne določbe prava EU, lahko uporabite ustrezno iskalno funkcijo v podatkovni zbirki EUR-Lex.

Pravni viri

Pravo držav članic izhaja iz različnih virov, zlasti ustave, zakonodaje (ki se lahko sprejema na nacionalni, regionalni in lokalni ravni) in/ali podzakonskih aktov organov javne uprave itd. Poleg tega se lahko sodne odločbe sodišč držav članic razvijejo v sodno prakso.

Pravna področja

Tradicionalno se pravo držav članic deli na zasebno in javno pravo.

  • Zasebno pravo ali civilno pravo je pravno področje v družbi, ki vpliva na razmerja med posamezniki ali skupinami brez poseganja države ali vlade.
  • Javno pravo ureja razmerja med posamezniki in državo, njenimi enotami in organi, pristojnosti organov in ustrezne postopke. Na splošno javno pravo sestavljajo ustavno, upravno in kazensko pravo. Zaradi posebne narave kazenskega prava se to lahko šteje tudi za ločeno pravno področje.

Za podrobnejše informacije o pravu posamezne države članice izberite eno od zastav na desni strani.

Zadnja posodobitev: 12/09/2023

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.