Rejestry działalności gospodarczej w państwach UE

Rejestry działalności gospodarczej w Europie pełnią liczne funkcje, które mogą się różnić w zależności od państwa członkowskiego.

Podstawowa funkcja wszystkich takich rejestrów polega jednak na rejestrowaniu, analizowaniu i przechowywaniu informacji na temat podmiotów gospodarczych, takich jak ich forma prawna, siedziba, kapitał i przedstawiciele prawni, oraz na publicznym udostępnianiu tych informacji.

Aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat rejestrów działalności gospodarczej w poszczególnych państwach członkowskich, a także w Islandii, Liechtensteinie i Norwegii, wystarczy kliknąć flagę danego kraju na tej stronie.

Ostatnia aktualizacja: 31/05/2023

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.