Rejestry działalności gospodarczej w państwach UE

Rejestry działalności gospodarczej w Europie pełnią liczne funkcje, które mogą się różnić w zależności od państwa członkowskiego.

Jednak podstawowa funkcja wszystkich rejestrów polega na wprowadzaniu, analizowaniu i przechowywaniu informacji na temat podmiotów gospodarczych, takich jak ich status prawny, siedziba, kapitał i przedstawiciele prawni, oraz na publicznym udostępnianiu tych informacji.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące rejestrów w państwach członkowskich, jak również w Islandii, Liechtensteinie i Norwegii, należy wybrać jedną z flag znajdujących się po prawej stronie ekranu.

Ostatnia aktualizacja: 06/10/2020

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.