Sodni prevajalci/tolmači

Litva

V Litvi ni podatkovne zbirke prevajalcev ali tolmačev.

Vsebino zagotavlja
Litva

Kako najti sodnega prevajalca ali tolmača v Litvi

V sodnih postopkih prevajalca/tolmača zagotovi sodišče.

Za osebne potrebe so podatki o zasebnih prevajalcih in tolmačih na voljo na naslednjih spletnih straneh:

Zadnja posodobitev: 07/04/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.