Uniós bíróságok

Az Európai Unió (EU) bírósági rendszere három elemből áll: a Bíróságból, a Törvényszékből és az egyes területeken működő különös hatáskörű törvényszékekből. Ezek az uniós bíróságok biztosítják az uniós jog értelmezésének és alkalmazásának betartását.

  • Az Európai Unió Bírósága (amelyet néha Európai Bíróságnak is neveznek) jelenti az EU legmagasabb szintű igazságszolgáltatási szervét. A tagállami bíróságokkal együttműködve ez biztosítja az Európai Unió jogának alkalmazását és egységes értelmezését. A Bíróságot tagállamonként egy-egy bíró alkotja.
  • A Törvényszék olyan ügyeket tárgyal első fokon, amelyeket nem utaltak különös hatáskörű törvényszékek vagy közvetlenül a Bíróság elé. Foglalkozik a különös hatáskörű törvényszékek (első fokú) határozatai elleni fellebbezésekkel is. A Törvényszéket tagállamonként legalább egy-egy bíró alkotja.
  • Konkrét területekre vonatkozóan különös hatáskörű törvényszékeket lehet felállítani. Első fokon tárgyalhatnak és dönthetnek el ügyeket, a Törvényszékhez való fellebbezés lehetőségével.

Az uniós bíróságok székhelye Luxembourgban van, és ezek többnyelvű intézmények. Egy-egy bírósági eljárás nyelve az EU bármely hivatalos nyelve lehet. Az uniós bíróságoknak be kell tartaniuk a többnyelvűség elvét, mivel az eljárás nyelvén kell kommunikálniuk a felekkel, és biztosítaniuk kell ítélkezési gyakorlatuk terjesztését a tagállamokban.

Nem szabad elfelejteni, hogy az uniós jog alkalmazása nem csak az uniós bíróságok feladata: azt a tagállamok bíróságainak és törvényszékeinek is alkalmazniuk kell. Más szóval az EU és a tagállamok bíróságai együtt munkálkodnak a megbízható és egységes alkalmazás és értelmezés érdekében.

Az EU és köztisztviselői közötti viták (pl. az alkalmazásukat, előmenetelüket vagy társadalombiztosításukat érintő viták) elbírálására hét bíróból álló Közszolgálati Törvényszéket hoztak létre.

A Bíróságot és a Törvényszéket főtanácsnokok segítik, akik pártatlan véleményt nyilvánítanak bizonyos ügyekről, mielőtt azokról döntés születik.

Az EU Bíróságát nem szabad összetéveszteni az Emberi Jogok Európai Bíróságával (EJEB). Az EJEB nem az EU egyik bírósága, hanem azt az Európa Tanács keretében az Emberi Jogok Európai Egyezménye hozta létre, hogy biztosítsa az ebben az egyezményben garantált jogok és szabadságok tiszteletben tartását. Az Emberi Jogok Európai Bírósága által kialakított ítélkezési gyakorlat azonban fontos hatással lehet az uniós jogra, mivel az Európai Egyezményben garantált alapvető jogok egyben az uniós jog alapelvei is.

Utolsó frissítés: 17/11/2021

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.