Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata angol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Eurojust

Az Európai Tanács a súlyos szervezett bűnözés elleni küzdelem megerősítése érdekében létrehozta az Eurojustot, amely egy azonos hatáskörű ügyészekből, bírákból vagy rendőrtisztekből álló testület.

Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Mi az Eurojust?

Az Eurojust az Európai Unió által 2002-ben létrehozott szervezet, amely ösztönzi és javítja a tagállamok illetékes igazságügyi hatóságai közötti koordinációt a súlyos, határokon átnyúló és szervezett formában elkövetett bűncselekményekre irányuló nyomozások és büntetőeljárások terén.

Mi az Eurojust célja?

Az Eurojust célja a nemzeti hatóságok közötti koordináció ösztönzése és javítása a két vagy több uniós tagállamot érintő nyomozati és büntetőeljárások esetében. Munkája során a szervezet figyelembe veszi a tagállamok illetékes hatóságaitól érkező kéréseket és a Szerződések keretében elfogadott jogszabályi rendelkezések által felhatalmazott testületektől (a büntetőügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózattól, illetve az Europoltól és az OLAF-tól) kapott információkat.

Az Eurojust célja továbbá az illetékes hatóságok közötti együttműködés javítása, különösen a kölcsönös nemzetközi jogsegély és az európai elfogatóparancs révén.

Az Eurojust a nyomozati és büntetőeljárások hatékonyságának javításában is támogatja az illetékes hatóságokat. A szervezet segítséget nyújt olyan nyomozati és büntetőeljárások során is, amelyek egy tagállamot és egy Unión kívüli országot érintenek, vagy az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények kapcsán a tagállamok egyike és a Bizottság között folynak.

Annak érdekében, hogy a bűnelkövetőket ténylegesen és gyorsan bíróság elé lehessen állítani, az Eurojust elősegíti a nemzeti nyomozó és bűnüldöző hatóságok munkáját a több tagállamot érintő súlyos bűncselekményekkel és a szervezett bűnözéssel kapcsolatos ügyekben (például terrorizmus, embercsempészet, kábítószer-csempészet, csalás vagy pénzmosás esetén).

Hogyan működik az Eurojust?

Az Eurojust a tagállamok által delegált tagjai révén vagy testületként látja el feladatait. Hatáskörénél fogva felkérheti az illetékes tagállami hatóságokat, hogy konkrét cselekmények tekintetében rendeljenek el nyomozást vagy büntetőeljárást; megállapíthatja, hogy az adott cselekménnyel kapcsolatban melyikük van kedvezőbb helyzetben a nyomozás vagy a büntetőeljárás megindítására; összehangolhatja az illetékes hatóságok tevékenységét; közös nyomozócsoportot hozhat létre; valamint bekérhet minden olyan információt, amely feladatainak ellátásához szükséges.

Az Eurojust biztosítja az illetékes hatóságok közötti információcserét, és támogatja a hatóságokat a koordináció és együttműködés lehető leghatékonyabb megvalósításában. Munkája során az Eurojust együttműködik az Európai Igazságügyi Hálózattal, az Europollal és az OLAF-fal. A szervezet logisztikai támogatást nyújt partnereinek, és arra is módja van, hogy egyes jogi kérdések vagy gyakorlati problémák megoldása érdekében koordinációs értekezleteket szervezzen meg és moderáljon különböző tagállamok igazságügyi és rendőri szervei között.

Hogyan épül fel az Eurojust?

A szervezetbe mind a 28 uniós tagállam egy-egy tagot delegál. A tagállamok saját jogrendszerükkel összhangban küldik ki a nemzeti tagokat, akik állandó megbízatást látnak el Hágában. A nemzeti tagok azonos hatáskörökkel rendelkező, tapasztalt, magas beosztású ügyészek, bírák vagy rendőrtisztek. Egyes tagok munkáját helyettesek, asszisztensek, illetve kihelyezett nemzeti szakértők támogatják.

Az Eurojust megerősítése

A Tanács 2009. június 4-én új határozatot fogadott el az Eurojust megerősítéséről. Az Eurojust megerősítésére vonatkozó új határozat célja többek között:

  • a nemzeti tagok hatáskörei közös minimumalapjának létrehozása,
  • sürgősségi koordinációs mechanizmus létrehozása,
  • az Eurojustnak történő információtovábbítás javítása,
  • az Eurojust nemzeti bázisának növelése,
  • az Eurojust és az EIH (Európai Igazságügyi Hálózat) közötti kapcsolat megerősítése,
  • az Unión kívüli országokkal folytatott igazságügyi együttműködés megerősítése annak lehetővé tétele révén, hogy az Eurojust összekötő bírákat küldjön ezekbe az országokba, valamint a más szervekkel – például az Europollal, az OLAF-fal és a Frontexszel való együttműködés megerősítése.

2014. július 17-én elfogadták az Eurojust-rendeletre irányuló javaslatot, amelynek célja az Eurojust működési hatékonyságának javítása. A javaslatról folytatott tárgyalások jelenleg is folyamatban vannak.

Kapcsolódó linkek

Eurojust

Utolsó frissítés: 08/12/2021

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.