Geringe vorderingen

Landspecifieke informatie en onlineformulieren betreffende Verordening (EG) nr. 861/2007

Algemene informatie

Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen heeft als doel de procedures in burgerlijke en handelszaken waarbij de waarde van de vordering niet meer dan 5000 euro bedraagt, te verbeteren en te vereenvoudigen.

Deze verordening is van toepassing tussen alle lidstaten van de Europese Unie, met uitzondering van Denemarken.

De procedure voor geringe vorderingen verloopt op basis van standaardformulieren. De procedure verloopt schriftelijk, tenzij de rechtbank een mondelinge behandeling nodig acht.

De mondelinge behandeling kan via tele- of videoconferentie plaatsvinden, wanneer de rechtbank over de nodige uitrusting beschikt.

Om de procedure vlot te doen verlopen, zijn in de verordening ook termijnen vastgesteld voor de partijen en voor de rechtbank.

De verordening voorziet in vier standaard formulieren.

U weet niet of het Europees betalingsbevel of de Europese procedure voor geringe vorderingen voor u nuttig is? Gebruik de wizard op de webpagina Online-formulieren!

Het Europees e-justitieportaal verschaft informatie over de toepassing van de verordening en de formulieren die op uw computer kunnen worden ingevuld en afgedrukt.

Klik op een van de vlaggen voor landspecifieke informatie.

Links

Gebruikershandleiding bij de Europese procedure voor geringe vorderingen  PDF (1825 Kb) nl

Praktische handleiding voor de toepassing van de Europese procedure voor geringe vorderingen  PDF (2063 Kb) nl

GEARCHIVEERDE website Europese justitiële atlas (afgesloten op 30 september 2017)


BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Europese grensoverschrijdende procedures - Geringe vorderingen


*verplichte invoer
Laatste update: 01/04/2022

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.