Stroški

Stranke, vključene v čezmejno mediacijo, bi morale imeti dostop do jasnega pregleda stroškov, ki jih bodo imele zaradi mediacije.

Na uporabo mediacije lahko pogosto vplivajo njeni stroški. Brezplačno zagotavljanje mediacije v nekaterih državah članicah olajša dostop do mediacije. To velja tudi, kadar lahko stroške mediacije krije sistem pravne pomoči.

Če se strankam stroški zaračunajo že od prvega informativnega sestanka o uporabi mediacije, je zanje bistvena preglednost teh stroškov. V praksi se lahko ta preglednost doseže tako, da nagrade mediatorjev vnaprej določi zakon ali sodnik in/ali se vključijo v pogodbo o mediaciji, sklenjeno med mediatorjem in strankami pred začetkom mediacije. Poleg tega bi stranke morale imeti dostop do seznamov nagrad.

Več informacij o stroških mediacije v državah članicah je na voljo na strani Mediacija v državah članicah.

Zadnja posodobitev: 09/07/2024

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.