Somaţia europeană de plată

Somația europeană de plată reprezintă o procedură simplificată pentru creanțele pecuniare transfrontaliere necontestate de pârât, pe baza unor formulare tip.

Procedura europeană de somație de plată se derulează folosind anumite formulare-tip, acestea fiind disponibile aici în toate limbile. Accesând linkul puteți obține și informații cu privire la instanțele care pot emite o somație europeană de plată și la care ar trebui depus formularul de cerere.

Pentru inițierea procedurii, trebuie completat formularul A cu toate detaliile legate de părți, precum și de natura și valoarea creanței. Instanța examinează cererea și, în cazul în care formularul este corect completat, emite somația europeană de plată în termen de 30 de zile.

Somația europeană de plată este apoi notificată sau comunicată pârâtului de către instanță. Acesta poate fie să plătească suma cerută, fie să conteste creanța, având la dispoziție 30 de zile pentru a formula o opoziție la somația europeană de plată. Dacă se formulează o astfel de opoziție, reclamantul poate alege una dintre următoarele opțiuni: soluționarea cauzei de către instanțele civile de drept comun în conformitate cu legislația națională, utilizarea procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă sau retragerea cererii.

Dacă pârâtul nu formulează o opoziție, somația europeană de plată devine automat executorie. O copie a somației europene de plată și, dacă este necesară, o traducere a acesteia trebuie transmise autorităților de executare din statul membru în care aceasta trebuie executată. Executarea este efectuată conform normelor și procedurilor naționale ale statului membru în care are loc executarea. Pentru detalii privind executarea, vă rugăm să consultați secțiunea relevantă.

Vă atragem atenția asupra faptului că ghidul nu reflectă două modificări care au intrat în vigoare la 14 iulie 2017. Prima modificare adaugă o opțiune de continuare a procedurii în cazul formulării unei opoziții în conformitate cu normele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 861/2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă. A doua modificare extinde aplicarea procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă la cererile cu o valoare de până la 5 000 EUR.

Pentru informații suplimentare în acest sens, vă rugăm să consultați noul text al articolului 17 din regulament, precum și articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 861/2007, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/2421.

Link conex

Somaţia europeană de plată – notificările statelor membre și instrument de căutare a instanței/autorității competente

Ghid practic de aplicare a Regulamentului privind procedura europeană de somație de plată PDF (4384 Kb) ro

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că există și proceduri naționale de somație de plată. Pentru detalii, selectați drapelul țării respective.

Ultima actualizare: 03/04/2024

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.