Kumpens għall-vittmi tal-kriminalità

Svezja

Il-kontenut ipprovdut minn
Svezja

Lingwi li bihom jistgħu jintbagħtu r-rikorsi

L-Iżvediż jew l-Ingliż

Formoli ta' rikors għall-kumpens

Formoli bl-Iżvediż:

Ansökan om brottsskadeersättning [rikors għal kumpens għal korrimenti kriminali] (jeħtieġ l-identifikazzjoni bl-użu tal-applikazzjoni Żvediża għall-apparati mobbli “BankID”)

Ansökan om brottsskadeersättning för personskada och kränkning [rikors għal kumpens għal korrimenti kriminali għal korriment personali u ksur tal-integrità personali] (pdf)

Ansökan om brottsskadeersättning till ett barn som har bevittnat brott (brottsoffermyndigheten.se) [rikors għal kumpens għal korrimenti kriminali għal minuri li jkun xhud ta’ reat] (l-Awtorità Żvediża għall-Vittmi tal-Kriminalità (brottsoffermyndigheten.se), pdf)

Ansökan om brottsskadeersättning för sak- eller ren förmögenhetsskada [rikors għal kumpens għal korrimenti kriminali għal danni materjali jew purament finanzjarji] (pdf)

Formoli bl-Ingliż:

Application for criminal injuries compensation for personal injury and violation of personal integrity [rikors għal kumpens għal korrimenti kriminali għal korriment personali u ksur tal-integrità personali] (pdf)

L-aħħar aġġornament: 22/02/2022

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.