Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Öröklésekkel kapcsolatos korlátozások – különleges szabályok

Luxemburg
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 E tagállam joga szerint vonatkoznak-e gazdasági, családi vagy szociális megfontolások miatt az örökléssel kapcsolatos vagy arra kiható korlátozásokat megállapító különös szabályok az e tagállamban található ingatlanok, bizonyos vállalkozások vagy más, különleges vagyonkategóriák öröklésére?

Igen, léteznek ilyen korlátozások a luxemburgi jogban. A Polgári Törvénykönyv (Code civil) meghatározása szerint ez a kötelesrész intézménye. Viszont érdemes figyelembe venni, hogy ezek az előírások nem jelentenek korlátozást bizonyos típusú tulajdonokra vagy bizonyos vállalkozásokra nézve a kérdés keretén belül, illetve a kérdésben szereplő speciális vagyonkategóriákra nézve. A kötelesrész intézménye korlátozásokat ró a hagyaték törvényes részére, függetlenül az adott részhez tartozó tulajdon természetétől.

A Polgári Törvénykönyv 913. cikke meghatározza azokat az elveket, amelyek szerint a végrendeletben szereplő hagyományok nem haladhatják meg a végrendelkező vagyonának felét, ha az utóbbit egy gyermek éli túl, a vagyon egyharmadát, ha két gyermek éli túl, illetve egynegyedét, ha három vagy több gyermek éli túl. A Polgári Törvénykönyv 916. cikke kimondja, hogy amennyiben nincs leszármazott, a végrendeletben szereplő hagyományok vagy a közjegyzői okiratban rögzített, élők közötti ajándékozások minden vagyontárgyra vonatkoznak.

Bár nem az öröklési jogból származnak, a teljesség kedvéért meg kell említeni a nemzeti emlékhelyek és műemlékek megőrzéséről és védelméről szóló 1983. július 18-i módosított törvény (loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux) korlátozásait. Az ingatlan vagyontárgyakra, amelyek az említett törvény előírásainak megfelelően fel vannak sorolva, bizonyos korlátozások érvényesek, függetlenül attól, hogy vonatkozik-e rájuk jövőbeli vagy nyitott öröklés. Így például az említett törvény 10. cikke első bekezdésének első mondata kimondja, hogy a listán szereplő ingatlan vagyontárgyak nem semmisíthetők meg és nem mozdíthatók, a használatuk nem változtatható meg, és nem hajtható rajtuk végre helyreállítási, javítási vagy módosító munka az illetékes miniszter engedélye nélkül. Továbbá ugyanezen törvény 15. cikkének első bekezdésében az áll, hogy a miniszter különleges engedélye nélkül a felsorolt ingatlan vagyontárgyakhoz új létesítmények nem adhatók.

2 E tagállam joga szerint az öröklésre irányadó jogra tekintet nélkül is alkalmazni kell-e ezeket a különös szabályokat a fent említett vagyontárgyak öröklésére?

A szakértői vélemények megoszlanak azzal kapcsolatban, hogy a hagyaték kötelesrésze a nemzetközi közrend alá tartozik-e, és ezért fenn kell-e tartani, függetlenül az öröklésre vonatkozó törvénytől.

3 Tartalmaz-e különleges eljárásokat e tagállam jogrendszere a fent említett különös szabályok betartásának biztosítására?

Igen, a kötelesrész intézményével kapcsolatban. Ha az átruházott javak – élők közötti ajándékozások vagy halál esetére szóló hagyományok – túllépik az engedélyezett részt, ezek az öröklés megnyíltakor lecsökkenthetők erre a részre. A Polgári Törvénykönyv 920. és azt követő cikkei meghatározzák az adományok és hagyományok csökkentésére vonatkozó eljárást, amely az ilyen helyzetekben alkalmazható.

Utolsó frissítés: 03/11/2020

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.