Flus/Talbiet monetarji

Informazzjoni dwar il-leġiżlazzjoni, il-proċeduri, it-tariffi u l-formoli rigward kwistjonijiet finanzjarji

Uri aktarUri inqas

Il-liġi tal-UE dwar il-litigazzjoni ċivili u kummerċjali tista’ tintuża f’kawżi b'elementi transfruntiera biex il-flejjes dovuti jintalbu lura, u biex l-ordnijiet ta’ pagament jew l-insolvenza jkunu eżegwiti.