Opleidingen, justitiële netwerken en agentschappen

Justitiële opleiding en professionele netwerken

MeerMinder

De Europese justitiële opleiding omvat de opleiding van beoefenaars van juridische beroepen in materiële en procedurele EU-wetgeving en de verbetering van hun kennis en bewustzijn van nationale rechtsstelsels van andere lidstaten. Prioriteit wordt gegeven aan rechters en openbaar aanklagers die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van het EU‑recht. De Europese justitiële opleiding is echter ook van cruciaal belang voor andere beoefenaars van juridische beroepen, zoals gerechtelijk personeel, advocaten, deurwaarders, notarissen en bemiddelaars/mediators. Afhankelijk van hun beroep en specifieke behoeften kunnen beoefenaars van juridische beroepen een aanvraag indienen bij een of meer netwerken of organisaties die de desbetreffende opleidingen organiseren.