Tietoa Euroopan oikeudellisesta verkostosta

Rikosoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto (Euroopan rikosoikeudellinen verkosto) muodostuu kansallisista yhteysviranomaisista, jotka on nimetty EU:n jäsenvaltioiden keskusviranomaisten ja muiden toimivaltaisten viranomaisten joukosta ja joiden vastuualueena on rikosoikeuden alalla tehtävä oikeudellinen yhteistyö.

Verkoston tehtävänä on helpottaa rikosoikeuden alalla tehtävää oikeudellista yhteistyötä antamalla sekä oikeudellisia että käytännön asioihin liittyviä neuvoja ja avustamalla suorien yhteyksien luomisessa jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välille. Yhteysviranomaiset osallistuvat myös rikosoikeuden alalla tehtävää oikeudellista yhteistyötä koskevan koulutuksen järjestämiseen.

Euroopan oikeudellisen verkoston internetsivuilla on yhteistyötä helpottavia sähköisiä välineitä sekä käytännön tietoja muun muassa yhteistyöstä EU:n ulkopuolisten maiden ja oikeudellisten verkostojen kanssa.

Verkoston hallinnoinnista vastaava sihteeristö toimii Eurojustin yhteydessä Haagissa, Alankomaissa. Sihteeristön nykyinen johtaja on Ola Löfgren.

Päivitetty viimeksi: 17/11/2021

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.