De belgiske oversigter

De belgiske oversigter er et redskab, der indeholder praktiske oplysninger om en specifik kategori af foranstaltninger, der indgår i det retlige samarbejde på det strafferetlige område.

De belgiske oversigter kan bruges til at:

 • undersøge, om en foranstaltning kan anvendes i et bestemt land
 • undersøge, hvilket sprog der skal benyttes ved udfærdigelsen af en anmodning om samarbejde
 • se, hvilke almindelige oplysninger der skal medtages i anmodningen
 • sammenligne foranstaltninger mellem 2 lande

Foranstaltningerne er inddelt i 10 grupper:

 • Opsporing & aflytning af (tele)kommunikation
 • Agenter & meddelere – infiltration
 • Gennemgang, kropsundersøgelse & sagkyndig vurdering
 • Dokumenter – tilvejebringelse
 • Aktiver – indefrysning, konfiskation og tilbagegivelse
 • Lokaliteter – opsøgning & ransagning
 • Vidner, forurettede, mistænkte – tilsigelse & afhøring
 • Operationer på tværs af grænserne
 • Foranstaltninger, der særligt gælder i forbindelse med instrumenter til gensidig anerkendelse
 • Overførelse af retssager

Værktøjet kan tilgås her (PS: Du forlader e-Justice-portalen).

Sidste opdatering: 17/11/2021

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.