ATLAS sądowy w sprawach karnych

Europejski atlas sądowy w ramach europejskiej sieci sądowej pomaga w wyszukiwaniu właściwych organów, do których należy się zwrócić z wnioskiem o współpracę wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych. Organy mogą być różne w zależności od rodzaju współpracy („kategoria”).

W poszczególnych państwach członkowskich właściwymi organami są podmioty różnego rodzaju. Właściwość organu jest uzależniona od takich elementów jak:

 • rodzaj przestępstwa;
 • etap postępowania;
 • akt prawny stanowiący podstawę prawną.

W stosownych przypadkach w atlasie umieszcza się również wykaz właściwych organów regionalnych na terytorium danego państwa.

Wyszukiwanie można prowadzić według poniższych kategorii:

 • kontrola i utrwalanie rozmów;
 • agenci i informatorzy – infiltracja;
 • oględziny, przeszukanie osoby i ocena biegłego;
 • dokumenty – gromadzenie;
 • mienie – zajęcie, przepadek i naprawienie szkody;
 • pomieszczenia i inne miejsca – przeszukanie;
 • świadkowie, pokrzywdzeni, podejrzani – wezwanie do stawiennictwa i przesłuchanie;
 • operacje transgraniczne;
 • szczególne środki na podstawie instrumentów wzajemnego uznawania;
 • przekazanie postępowania.

Narzędzie jest dostępne tutaj (uwaga: nastąpi przekierowanie poza portal e-Sprawiedliwość).

Ostatnia aktualizacja: 17/11/2021

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.