Mediace

Spory lze vyřešit i bez soudu. Máte-li spor s obchodní společností, prodejcem, svým zaměstnavatelem, či dokonce členem rodiny ve vaší vlastní zemi či v zahraničí, který nejste schopni vyřešit sami, můžete jej samozřejmě předložit soudu, ale můžete rovněž zvážit způsoby alternativního řešení sporů („ADR“) jako je mediace.

Zobrazit víceZobrazit méně

Mediaci lze definovat jako strukturovaný proces, při kterém se dvě nebo více stran sporu samy dobrovolně snaží dosáhnout dohody na smírném vyřešení sporu za pomoci neutrální a kvalifikované třetí osoby („mediátora“). Toto řízení mohou zahájit strany sporu nebo může být navrženo či nařízeno soudem nebo předepsáno právem členského státu.

Mediaci můžete využít pro vyřešení sporu s podnikem, podnikatelem, svým zaměstnavatelem nebo dokonce i členem vaší rodiny, a to ve své zemi či v zahraničí.

Dosažení dohody v rámci mediace je obvykle rychlejší a méně nákladné než vedení soudního řízení.