Mediation

Det er muligt at løse en tvist uden at gå rettens vej. Du kan også overveje en alternativ tvistbilæggelse såsom mægling, hvis I ikke er i stand til at bilægge tvisten selv.

Vis mereVis mindre

Mægling kan defineres som en struktureret proces, hvorved to eller flere parter i en tvist selv forsøger på frivillig basis at nå frem til en aftale om bilæggelse af deres tvist med bistand fra en neutral og kvalificeret tredjemand ("en retsmægler"). Processen kan indledes af parterne eller foreslås eller pålægges af en ret eller være foreskrevet i lovgivningen i en medlemsstat.

Mægling kan anvendes til at løse konflikter med en virksomhed, en handlende, din arbejdsgiver, ja selv et familiemedlem i dit eget land eller i udlandet.

Processen med at nå til enighed ved hjælp af mægling er sædvanligvis hurtigere og billigere end en retssag.