Bemiddeling/mediation

Geschillen kunnen worden opgelost zonder naar de rechter te stappen. Indien u het geschil niet zelf kunt oplossen, kunt u ook overwegen gebruik te maken van een methode voor alternatieve geschillenbeslechting, zoals bemiddeling/mediation.

MeerMinder

Bemiddeling/mediation kan worden omschreven als een gestructureerde procedure waarbij twee of meer partijen bij een geschil zelf op vrijwillige basis hun geschil trachten bij te leggen met de hulp van een neutrale en gekwalificeerde derde ('bemiddelaar/mediator'). Deze procedure kan door de partijen worden ingeleid of door een gerecht worden voorgesteld of gelast, of door de wet van een lidstaat zijn voorgeschreven.

Bemiddeling/mediation kan worden gebruikt om geschillen met een onderneming, een handelaar, uw werkgever of zelfs een familielid in uw eigen land of in het buitenland op te lossen.

Bemiddeling/mediation is meestal sneller en goedkoper dan een procedure voor de rechter.