Жертви на престъпления

Ако сте станали жертва на престъпление, разполагате с редица права. Те могат да се отнасят до производството срещу извършителя (наказателното производство) или до обезщетението, мерките за защитата или подпомагането на жертвите. Тези права се различават в зависимост от това за коя държава членка на ЕС става дума.