Rikoksen uhri

Rikoksen uhrilla on tiettyjä oikeuksia. Ne liittyvät toisaalta epäiltyyn kohdistuviin rikosoikeudellisiin menettelyihin ja toisaalta uhrille kuuluviin korvauksiin, suojeluun ja apuun. Oikeudet vaihtelevat EU:ssa jäsenvaltioittain.