Slachtoffers van strafbare feiten

Indien u het slachtoffer bent geweest van een misdrijf, heeft u een aantal rechten. Die kunnen u toekomen in het kader van de procedure tegen de dader (strafprocedure) of op het vlak van schadeloosstelling, bescherming en hulp. Deze rechten verschillen van EU lidstaat tot EU lidstaat.