ΧώραΚάτω Χώρες

ΤομέαςΝομική συνδρομή

Είδος αρμοδιότηταςΑρχές παραλαβής

  • Raad voor Rechtsbijstand
   • Postbus 24080
   • Πόλη/Δήμος : Utrecht
   • Ταχυδρομικός κώδικας : 3502 MB
   • Ταχυδρομική διεύθυνση : Postbus 24080
   • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : Utrecht
   • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 3502 MB
   • 088-7871320

ΧώραΚάτω Χώρες

ΤομέαςΝομική συνδρομή

Είδος αρμοδιότηταςΑρχές διαβίβασης

  • Raad voor Rechtsbijstand
   • Postbus 24080
   • Πόλη/Δήμος : Utrecht
   • Ταχυδρομικός κώδικας : 3502 MB
   • Ταχυδρομική διεύθυνση : Postbus 24080
   • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : Utrecht
   • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 3502 MB
   • 088-7871320