LandSverige

InstrumentFamiljerätt – arvsfrågor

Typ av rollBehörig myndighet

Tfn : + 46856485160

Webbplats : http://www.skatteverket.se

LandSverige

InstrumentFamiljerätt – arvsfrågor

Typ av rollDomstolar för ansökningar

Det finns flera domstolar/myndigheter med behörighet för det angivna rättsliga instrumentet. Träffarna anges nedan:

Administrativ adress: : Rådhuset, Stortorget

Ort/Kommun : Karlskrona

Postnummer : 371 31

Tfn : (46-455) 33 54 00

Fax : (46-455) 268 58

E-post : blekinge.tingsratt@dom.se

Webbplats : http://www.blekingetingsratt.domstol.se/

Administrativ adress: : Rademachergatan 8

Ort/Kommun : Eskilstuna

Postnummer : 632 20

Tfn : (46-16) 16 68 00

Fax : (46-16) 12 36 20

E-post : eskilstuna.tingsratt@dom.se

Webbplats : http://www.eskilstunatingsratt.domstol.se/

Administrativ adress: : Kullen 4

Ort/Kommun : Falun

Postnummer : 791 31

Tfn : (46-23) 482 00

Fax : (46-23) 482 80

E-post : falu.tingsratt@dom.se

Webbplats : http://www.falutingsratt.domstol.se

Administrativ adress: : Artillerigatan 2 A

Ort/Kommun : Visby

Postnummer : 621 45

Tfn : (46-498) 28 14 00

Fax : (46-498) 27 97 59

E-post : gotlands.tingsratt@dom.se

Webbplats : http://www.gotlandstingsratt.domstol.se/

Administrativ adress: : Lantmäterigatan 4

Ort/Kommun : Gävle

Postnummer : 803 10

Tfn : (46-26) 17 67 00

Fax : (46-26) 17 67 50

E-post : gavle.tingsratt@dom.se

Webbplats : http://www.gavletingsratt.domstol.se

Administrativ adress: : Ullevigatan 15

Ort/Kommun : Göteborg

Postnummer : 411 10

Tfn : (46-31) 701 10 00

Fax : (46-31) 701 13 00

E-post : gbg.tingsratt@dom.se

Webbplats : http://www.goteborgstingsratt.domstol.se

Administrativ adress: : Södra vägen 5

Ort/Kommun : Halmstad

Postnummer : 302 42

Tfn : (46-35) 15 25 00

Fax : (46-35) 10 79 85

E-post : halmstads.tingsratt@dom.se

Webbplats : http://www.halmstadstingsratt.domstol.se

Administrativ adress: : Smålandsgatan 28

Ort/Kommun : Kalmar

Postnummer : 392 34

Tfn : (46-480) 47 78 00

Fax : (46-480) 226 77

E-post : kalmar.tingsratt@dom.se

Webbplats : http://www.kalmartingsratt.domstol.se

Administrativ adress: : Kanalgatan 32

Ort/Kommun : Kristianstad

Postnummer : 291 34

Tfn : (46-44) 18 36 00

Fax : (46-44) 12 22 53

E-post : kristianstads.tingsratt@dom.se

Webbplats : http://www.kristianstadstingsratt.domstol.se

Administrativ adress: : Brigadgatan 3

Ort/Kommun : Linköping

Postnummer : 587 58

Tfn : (46-13) 25 10 00

Fax : (46-13) 25 10 25

E-post : linkopings.tingsratt@dom.se

Webbplats : http://www.linkopingstingsratt.domstol.se

Administrativ adress: : Skeppsbrogatan 43

Ort/Kommun : Luleå

Postnummer : 972 31

Tfn : (46-920) 29 55 00

Fax : (46-920) 29 55 01

E-post : lulea.tingsratt@dom.se

Administrativ adress: : Kalendegatan 1

Ort/Kommun : Malmö

Postnummer : 211 35

Tfn : (46-40) 35 30 00

Fax : (46-40) 611 43 10

E-post : malmo.tingsratt@dom.se

Webbplats : http://www.malmotingsratt.domstol.se

Administrativ adress: : Augustendalsvägen 20

Ort/Kommun : Nacka strand

Postnummer : 131 52

Tfn : (46-8) 561 656 00

Fax : (46-8) 561 657 99

E-post : nacka.tingsratt@dom.se

Webbplats : http://www.nackatingsratt.domstol.se

Administrativ adress: : Eric Ugglas plats 2

Ort/Kommun : Skövde

Postnummer : 541 50

Tfn : +46 (0)500-49 92 00

Fax : +46 (0)500-49 92 01

E-post : skaraborgs.tingsratt@dom.se

Webbplats : http://www.skaraborgstingsratt.domstol.se

Administrativ adress: : Tingshuset, Nygatan 45

Ort/Kommun : Umeå

Postnummer : 903 30

Tfn : (46-90) 17 21 00

Fax : (46-90) 77 18 30

E-post : umea.tingsratt@dom.se

Webbplats : http://www.umeatingsratt.domstol.se

Administrativ adress: : Kungsgatan 49

Ort/Kommun : Uppsala

Postnummer : 753 21

Tfn : (46-18) 431 60 00

Fax : (46-18) 431 60 99

E-post : uppsala.tingsratt@dom.se

Webbplats : http://www.uppsalatingsratt.domstol.se

Administrativ adress: : Hamngatan 6

Ort/Kommun : Vänersborg

Postnummer : 462 33

Tfn : (46-521) 27 02 00

Fax : (46-521) 27 02 80

E-post : vanersborgs.tingsratt@dom.se

Webbplats : http://www.vanersborgstingsratt.domstol.se

Administrativ adress: : Rådhuset, Stora torget

Ort/Kommun : Karlstad

Postnummer : 652 24

Tfn : 054-14 84 00

Fax : 054-18 47 35

E-post : varmlands.tingsratt@dom.se

Webbplats : http://www.varmlandstingsratt.domstol.se

Administrativ adress: : Sigurdsgatan 22

Ort/Kommun : Västerås

Postnummer : 721 30

Tfn : (46-21) 31 04 00

Fax : (46-21) 12 44 32

E-post : vastmanlands.tingsratt@dom.se

Webbplats : http://www.vastmanlandstingsratt.domstol.se

Administrativ adress: : Kungsgatan 8

Ort/Kommun : Växjö

Postnummer : 352 33

Tfn : (46-470) 56 01 00

Fax : (46-470) 56 02 90

E-post : vaxjo.tingsratt@dom.se

Webbplats : http://www.vaxjotingsratt.domstol.se

Administrativ adress: : Backgränd 9

Ort/Kommun : Härnösand

Postnummer : 871 32

Tfn : (46-611) 46 05 00

Fax : (46-611) 51 18 36

E-post : angermanlands.tingsratt@dom.se

Webbplats : http://www.angermanlandstingsratt.domstol.se/

Administrativ adress: : Järnvägsgatan 1A

Ort/Kommun : Örebro

Postnummer : 703 62

Tfn : (46-19) 16 63 00

Fax : (46-19) 26 28 06

E-post : orebro.tingsratt@dom.se

Webbplats : http://www.orebrotingsratt.domstol.se/

Administrativ adress: : Storgatan 6

Ort/Kommun : Östersund

Postnummer : 831 30

Tfn : (46-63) 15 06 00

Fax : (46-63) 15 06 90

E-post : ostersunds.tingsratt@dom.se

Webbplats : http://www.ostersundstingsratt.domstol.se/

LandSverige

InstrumentFamiljerätt – arvsfrågor

Typ av rollAppellationsdomstolar

Det finns flera domstolar/myndigheter med behörighet för det angivna rättsliga instrumentet. Träffarna anges nedan:

Administrativ adress: : Hovrättsgränd 4

Ort/Kommun : Jönköping

Tfn : + 46 (0) 36 - 15 69 00

Fax : + 46 (0) 36 - 15 65 36

E-post : gota.hovratt@dom.se

Webbplats : http://www.gotahovratt.se

Administrativ adress: : Södra Tjärngatan 2

Ort/Kommun : Sundsvall

Postnummer : 852 37

Tfn : +46 (0) 60-18 68 00

Fax : +46 (0) 60-18 68 39

E-post : hovratten.nedrenorrland@dom.se

Webbplats : http://www.hovrattenfornedrenorrland.se

Administrativ adress: : Packhusplatsen 6

Ort/Kommun : Göteborg

Postnummer : 411 13

Tfn : +46 (0) 31-701 22 00

Fax : + 46 (0) 31-774 29 43

E-post : hovratten.vastrasverige@dom.se

Webbplats : http://www.vastrahovratten.domstol.se

Administrativ adress: : Storgatan 39

Ort/Kommun : Umeå

Postnummer : 903 25

Tfn : +46 (0) 90-17 20 00

Fax : +46 (0)90-13 88 50

E-post : hovratten.ovrenorrland@dom.se

Webbplats : http://www.hovrattenovrenorrland.domstol.se

Administrativ adress: : Hovrättstorget 1

Ort/Kommun : Malmö

Postnummer : 211 18

Tfn : +46 (0)40-35 57 00

Fax : +46 (0)40-783 11

E-post : hovratten.skaneblekinge@dom.se

Webbplats : http://www.hovrattenskaneblekinge.domstol.se

Administrativ adress: : Riddarhustorget 8

Ort/Kommun : Stockholm

Postnummer : 111 28

Tfn : (46) 8-561 666 00

Fax : (46) 8-561 666 86

E-post : hogsta.domstolen@dom.se

Webbplats : http://www.hogstadomstolen.se

Administrativ adress: : Hamngatan 15

Ort/Kommun : Jönköping

Postnummer : 553 21

Tfn : (46-36) 15 67 00

Fax : (46-36) 15 67 95

E-post : jonkopings.tingsratt@dom.se

Webbplats : http://www.jonkopingstingsratt.domstol.se

Administrativ adress: : Birger Jarls torg 16, Riddarholmen

Ort/Kommun : Stockholm

Postnummer : 111 28

Tfn : +46 8 561 670 00

Fax : +46 8 21 93 27

E-post : svea.hovratt@dom.se

Webbplats : http://www.svea.se