Obvestilo o pripravljenosti na brexit

Združeno kraljestvo je izstopilo iz Evropske unije 31. januarja 2020, prehodno obdobje pa se je izteklo 31. decembra 2020. Več informacij o spremembah, ki sledijo, je na tej povezavi.

Komisija zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču.

Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je to nenamerno in jo bomo ustrezno popravili.

Kar zadeva civilne in gospodarske zadeve, se bodo tekoči postopki in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali v skladu s pravom EU. V ta namen bodo na portalu e-pravosodje še do konca leta 2022 na voljo naslednje informacije o Združenem kraljestvu na podlagi medsebojnega soglasja z Združenim kraljestvom.

  1. Informacije o nacionalnem pravu (nacionalni informativni pregledi), ki jih upravlja evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah
  2. Informacije in uradna obvestila za Evropski pravosodni atlas za civilne zadeve z izjemo informacij o javnih listinah (Uredba (EU) 2016/1191)

Do konca leta 2022 bo Združeno kraljestvo mogoče izbrati na spletnih (dinamičnih) obrazcih za namen tekočih postopkov in postopkov v civilnih in gospodarskih zadevah, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja. Izjeme so obrazci javnih listin, v katerih Združenega kraljestva po 1. januarju 2021 ni mogoče izbrati.

Evropska komisija je objavila posodobljeno „obvestilo za deležnike v zvezi z izstopom Združenega kraljestva in pravili EU na področju civilnega pravosodja in mednarodnega zasebnega prava“. Novi dokument je na voljo na tej povezavi.

Zadnja posodobitev: 29/12/2020

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.