Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Informacje o rozwiązaniach krajowych - Słowenia

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


W Słowenii system z 1.5.2011 z 11 videokonferenčim wyposażone sale obrad w sądach hrabstw z 11 ośrodków pracy społecznej Instytutu w ośrodku detencyjnym w sposób pokojowy, jedno urządzenie jest użytkowane przez siły policyjne. W odniesieniu do wideokonferencji w sądach lub ośrodki opieki społecznej, które nie posiadają jeszcze zainstalowany system funkcjonuje również 3 urządzeń mobilnych.

Słowenia jest systematyczne włączanie systemów wideokonferencji w projektach wdraża w latach 2009-2013. Oznacza to, że 85 % projektów kwalifikujących się do finansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jest to bardzo ważny atut dla słoweńskiego systemu wymiaru sprawiedliwości, jako że będzie aktywnym użytkowania systemów wideokonferencyjnych ułatwienia przesłuchiwania świadków, ekspertów, dzieci, pacjentów w szpitalach lub domach opieki dla osób starszych, więźniów i innych uczestników procedury na odległość, największe oszczędności będą wykazywane w przypadkach postępowań zawierających element transgraniczny, jeżeli przesłuchanie jest również „zbliżone” do stron postępowania lub świadków za granicą, które nie są zatem zobowiązane do wyjazdów zagranicznych w Słowenii – sąd do złożenia oświadczenia lub udzielenia wyjaśnień, jak można to zrobić za pośrednictwem wideokonferencji.

Vc_equipment_ver_ 1_si_en (32 Kb)PDFEN


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 26/11/2015