Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

  • Home
  • ...
  • Information on national law (information sheets)

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Информация за националното право (информационни документи)


Бърз достъп до списък с информационни брошури, изготвени от ЕСМ-гражданскоправни въпроси, за правото и процедурите на Съюза, както и за правото и процедурите на международно и национално равнище


Мрежата изготвя и актуализира общодостъпни и безплатни информационни брошури за правото и процедурите на Съюза, както и за правото и процедурите на международно и национално равнище. Тези брошури се актуализират редовно от компетентните национални органи, чиято координация се осъществява от националните звена за контакт на Мрежата.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Last update: 15/04/2020