Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Advokaatide koolitus liikmesriikides

Please note that the original language version of this page English has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.


 

There is no official translation of the language version you are viewing.
You can access a machine translated version of this content here. Please note that it is only provided for contextual purposes. The owner of this page accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the quality of this machine translated text.

ELi liikmesriikides on advokaatide sissejuhatava koolituse peamised korraldajad advokatuurid, advokaatide erapraksised või õigusbürood, koolitusfirmad ja ülikoolid. Mõnes liikmesriigis täidab seda ülesannet apellatsioonikohus või justiitsministeerium. Kui on võimalus saada jätkukoolitust, teostab selle üle järelevalvet advokatuur.


Allpool on teabelehed, mis tutvustavad advokaatide koolitust liikmesriikides. Neist võib olla kasu liikmesriikide advokatuuridel ja nende abil saab võrrelda koolitusi, mille peavad läbima advokaadid, kes soovivad kasutada oma asutamisvabadust teises liikmesriigis.

Teabelehed on koostanud Euroopa Advokatuuride ja Õigusliitude Nõukogu (CCBE) ning EIPA Euroopa kohtunike ja õigustöötajate keskus Euroopa õigusalase koolituse katseprojekti raames. Klõpsa siin, et leida rohkem teavet.


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Last update: 20/09/2018