Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Advokaatide koolitus liikmesriikides


ELi liikmesriikides korraldavad advokaatide kutsepraktikat peamiselt advokatuurid, erapraksised või õigusbürood, koolitusfirmad ja ülikoolid. Mõnes liikmesriigis täidab seda ülesannet apellatsioonikohus või justiitsministeerium. Kui on võimalus saada täiendusõpet, tagab selle advokatuur.


Järgmistel teabelehtedel tutvustatakse advokaatide koolitust ELi liikmesriikides. Neist võib olla kasu liikmesriikide advokatuuridel ja nende abil saab võrrelda koolitust, mille peavad läbima advokaadid, kes soovivad kasutada oma asutamisvabadust teises liikmesriigis.

Teabelehed on koostanud Lingil klikates avaneb uus akenEuroopa Advokatuuride ja Õigusliitude Nõukogu (CCBE) ning Euroopa Avaliku Halduse Instituudi (EIPA) Lingil klikates avaneb uus akenEuroopa kohtunike ja õigustöötajate keskus Euroopa õigusalase koolituse katseprojekti raames. Klõpsake siin, et saada rohkem teavet.


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.
Komisjon uuendab parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Last update: 01/02/2020