Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mokėjimo įsakymo procedūros

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropos mokėjimo įsakymas yra supaprastinta procedūra, taikoma tarpvalstybiniams piniginiams reikalavimams, kurių atsakovas neginčija, ir grindžiama standartinėmis formomis.


Europos mokėjimo įsakymo procedūrai taikyti parengtas standartines formas visomis kalbomis rasite čia. Šiuo adresu taip pat rasite daugiau informacijos apie teismus, kurie gali išduoti Europos mokėjimo įsakymą, ir nurodymus, kur reikėtų siųsti prašymus.

Procedūra pradedama nuo A formos, kurią pildant pateikiama visa informacija apie šalis, nurodomas reikalavimo pobūdis ir reikalaujama suma. Teismas išnagrinės prašymą ir, jeigu nustatys, kad forma užpildyta tinkamai, per 30 dienų turėtų išduoti Europos mokėjimo įsakymą.

Po to teismas privalo įteikti Europos mokėjimo įsakymą atsakovui. Atsakovas gali arba sumokėti reikalaujamą sumą, arba ją ginčyti. Jis gali per 30 dienų pateikti prieštaravimą dėl Europos mokėjimo įsakymo. Tokiu atveju ieškovas gali pasirinkti vieną iš šių galimybių: arba paprašyti perduoti bylą įprastam civilinių bylų teismui, kad jis bylą nagrinėtų pagal nacionalinę teisę, arba paprašyti ją nagrinėti pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, arba paprašyti ją nutraukti.

Jeigu atsakovas nepateikia prieštaravimo, Europos mokėjimo įsakymas automatiškai tampa vykdytinu. Europos mokėjimo įsakymo kopija ir prireikus vertimas turi būti nusiųsti valstybės narės, kurioje jis turi būti vykdomas, teisėsaugos institucijoms. Europos mokėjimo įsakymas vykdomas pagal valstybės narės, kurioje jis turi būti vykdomas, nacionalines taisykles ir procedūras. Daugiau informacijos apie vykdymą rasite čia.

Susijusi nuoroda

Reglamento dėl Europos mokėjimo įsakymo taikymo praktinis vadovasPDF(4342 Kb)lt

Europos mokėjimo įsakymas – Pranešimai valstybėms narėms ir paieškos priemonė, padėsianti susirasti kompetentingą teismą ar instituciją

Spustelėjus kurios nors šalies vėliavą, bus pateikta išsami tos šalies informacija.


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 18/01/2019