Legal Literature

 • Legal Literature Details
  • Member State: Lithuania
  • Title: Lack of conformity of goods according to 25 May 1999 directive 1999/44/EC on the sale of consumer goods and associated guarantees
  • Subtitle:
  • Type: article
  • URL:
  • Author: KYBARTIENĖ, E., LINKEVIČIUS, S.
  • Reference: KYBARTIENĖ, Eglė, LINKEVIČIUS, Saulius. Prekių neatitikimas sutarčiai pagal 1999 m. gegužės 25 d. direktyvą 1999/44/EB dėl vartojimo prekių pardavimo ir susijusių garantijų. In Vartotojų teisių apsaugos Europos Sąjungoje teisiniai aspektai: vartotojo, kaip sutarties šalies, apsauga, 2013.
  • Publication Year: 2013
  • Keywords: B2C, commercial guarantee, consumer, global price, goods, guarantee
 • Directive Articles
  Consumer Sales and Guarantees Directive, link Consumer Sales and Guarantees Directive, Article 1, 2., (b) Consumer Sales and Guarantees Directive, Article 1, 2., (e) Consumer Sales and Guarantees Directive, Article 6 , 1.
 • Headnote
  The article provides a brief overview over Directive 1999/44/EC, in the context of the sale of consumer goods and associated guarantees.
 • General Note
 • Related Cases

  No results available