Απαγωγή τέκνου από γονέα

Είστε ζευγάρι με πρόσωπο διαφορετικής υπηκοότητας, έχετε παιδιά και τώρα χωρίζετε; Ενδεχομένως, θέλετε να επιστρέψετε στη χώρα καταγωγής σας και να πάρετε το παιδί σας μαζί σας. Ωστόσο, εάν το πράξετε χωρίς τη συναίνεση του άλλου γονέα ή την άδεια του δικαστηρίου, ίσως να παρανομείτε.

Εμφάνιση περισσότερωνΕμφάνιση λιγότερων

Μάθετε τι είναι νόμιμο και τι να κάνετε όταν το παιδί σας έχει απαχθεί από τον άλλο γονέα.

Πώς συμβάλλουν οι κανόνες της ΕΕ στην πρόληψη της απαγωγής παιδιών;

Το δικαστήριο της χώρας όπου το παιδί είχε τη συνήθη διαμονή του πριν από την απαγωγή θα παραμείνει αρμόδιο έως ότου διευθετηθεί η υπόθεση της απαγωγής. Αυτό αποσκοπεί στο να αποφεύγεται το ενδεχόμενο να απαγάγουν οι γονείς το παιδί τους με την ελπίδα να εξασφαλίσουν ευνοϊκότερη απόφαση του δικαστηρίου στη δική τους χώρα.

Πώς μπορεί ένας γονέας να επιτύχει την επιστροφή του απαχθέντος παιδιού του;

Σε όλες τις χώρες της ΕΕ υπάρχουν κεντρικές αρχές (με εξαίρεση τη Δανία), οι οποίες βοηθούν τους γονείς που είναι θύματα διασυνοριακής απαγωγής παιδιών. Είναι δυνατή η κίνηση διαδικασίας για την επιστροφή του παιδιού. Στην περίπτωση αυτή, το δικαστήριο πρέπει να αποφανθεί επί του θέματος εντός έξι εβδομάδων. Το δικαστήριο θα πρέπει να δώσει στο παιδί δυνατότητα ακρόασης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, εκτός εάν αυτό αντενδείκνυται λόγω της ηλικίας και του βαθμού ωριμότητάς του.

Μπορεί το δικαστήριο της χώρας στην οποία μεταφέρθηκε το παιδί που έχει απαχθεί να αρνηθεί την επιστροφή του παιδιού;

Το δικαστήριο της χώρας όπου μεταφέρθηκε το παιδί μπορεί να αντιταχθεί στην επιστροφή του παιδιού, μόνον εφόσον υπάρχει σοβαρός κίνδυνος η επιστροφή του παιδιού να το εκθέσει σε φυσική ή ψυχική δοκιμασία (άρθρο 13 στοιχείο β) της σύμβασης της Χάγης του 1980). Ωστόσο, η αίτηση επιστροφής δεν μπορεί να απορριφθεί εάν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία του παιδιού. Εάν το δικαστήριο κρίνει ότι το παιδί δεν πρέπει να επιστραφεί, πρέπει να επικοινωνήσει με το δικαστήριο της χώρας από την οποία έχει απαχθεί το παιδί.

Το δικαστήριο της χώρας από την οποία έχει απαχθεί το παιδί θα αποφασίσει στη συνέχεια σχετικά με την τελική έκβαση της υπόθεσης, λαμβάνοντας υπόψη τις αποδείξεις και το σκεπτικό του άλλου δικαστηρίου. Ο δικαστής πρέπει επίσης να ακούσει το παιδί και αμφότερα τα μέρη.

Η απόφαση του δικαστηρίου θα είναι αυτομάτως εκτελεστή;

Η τελική απόφαση του δικαστηρίου στη χώρα προέλευσης αναγνωρίζεται αυτομάτως και είναι εκτελεστή στην άλλη χώρα της ΕΕ χωρίς να απαιτείται κήρυξη της εκτελεστότητάς της («κατάργηση του exequatur»), υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαστής έχει εκδώσει πιστοποιητικό.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/05/2019

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.