Izvajanje dokazov

Nacionalne informacije in spletni obrazci v zvezi z Uredbo (ES) št. 1206/2001

Opomba: Uredba Sveta (ES) št. 1206/2001 je bila s 1. julijem 2022 nadomeščena z Uredbo (EU) 2020/1783 Evropskega parlamenta in Sveta.

Obvestila v skladu z novo uredbo so na voljo tukaj!

Splošne informacije

Uredba Sveta (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah si prizadeva izboljšati, poenostaviti in pospešiti sodelovanje med sodišči na področju pridobivanja dokazov.

Uredba se uporablja v vseh državah članicah Evropske unije razen na Danskem. Med Dansko in drugimi državami članicami Evropske unije se uporablja Konvencija o pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah v tujini iz leta 1970.

Uredba določa dva načina pridobivanja dokazov med državami članicami: pridobivanje dokazov prek zaprošenega sodišča in neposredno pridobivanje dokazov s strani sodišča, ki je zaprosilo.

Sodišče, ki je zaprosilo, je sodišče, pred katerim se je začel ali je predviden postopek. Zaprošeno sodišče je sodišče druge države članice, pristojno za izvrševanje pridobivanja dokazov. Osrednji organ je odgovoren za oskrbovanje s podatki in iskanje rešitev morebitnih težav, ki lahko nastopijo v zvezi z zaprosilom.

Uredba določa deset obrazcev.

Evropski portal e-pravosodje zagotavlja informacije o uporabi uredb in uporabniku prijazno orodje za izpolnjevanje obrazcev.

Za podrobnejše informacije o posamezni državi izberite ustrezno zastavico.

Sorodne povezave

Praktični vodnik Za uporabo Uredbe o evropskem nalogu za izvršbo  PDF (1085 Kb) sl

Praktični vodnik za uporabo Uredbe o evropskem plačilnem nalogu  PDF (4353 Kb) sl

Haaška konvencija z dne 18. marca 1970 o izvajanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah v tujini

ARHIVIRANO spletišče Evropskega pravosodnega atlasa (zaprto 30. septembra 2017)

Zadnja posodobitev: 01/07/2022

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.