Lainsäädäntö

Tietoa rajat ylittävään sovitteluun liittyvistä EU:n välineistä.

Kansallinen lainsäädäntö

Sovittelua koskevia yleisiä sääntöjä sovelletaan yleensä perheasioita koskeviin riita-asioihin.

Eurooppalaiset / kansainväliset välineet

Sovittelua pyritään edistämään riidanratkaisukeinona useilla EU:n ja kansainvälisillä välineillä.

Euroopan unionin lainsäädäntö

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/52/EY, annettu 21 päivänä toukokuuta 2008 tietyistä sovittelun näkökohdista siviili- ja kauppaoikeuden alalla

- Neuvoston asetus (EY) N:o 2201/2003, annettu 27 päivänä marraskuuta 2003, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja asetuksen (EY) N:o 1347/2000 kumoamisesta

- Neuvoston asetus (EY) N:o 4/2009, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä elatusvelvoitteita koskevissa asioissa

Kansainvälistä yksityisoikeutta käsittelevä Haagin konferenssi

Haagin yleissopimus, tehty 25 päivänä lokakuuta 1980, yksityisoikeuden alaa koskeva yleissopimus kansainvälisestä lapsikaappauksesta

Haagin yleissopimus, tehty 19 päivänä lokakuuta 1996, toimivallasta, sovellettavasta lainsäädännöstä, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä lapsen huoltoa ja lastensuojelutoimenpiteitä koskevissa asioissa

- Ohjeita hyvistä sovittelukäytännöistä PDF (866 Kb) fi: Ohjeita hyvistä sovittelukäytännöistä, perustuu erityisesti kansainvälisestä lapsikaappauksesta 25 päivänä lokakuuta 1980 tehtyyn yksityisoikeuden alaa koskevaan Haagin yleissopimukseen

Euroopan neuvoston suositukset

- Euroopan neuvoston ministerikomitean 21 päivänä tammikuuta 1998 jäsenvaltioille antama suositus R (98)1 perhesovittelusta

- Euroopan neuvoston ministerikomitean jäsenvaltioille antama suositus R (2002) 10 sovittelusta siviilioikeudellisissa asioissa

Euroopan parlamentin asiakirjat

Euroopan parlamentin selvitys

Muita hyödyllisiä linkkejä

Perheasioiden sovitteluun erikoistuneen sovittelijan voi löytää seuraavalta sivulta: https://www.crossbordermediator.eu/

Päivitetty viimeksi: 02/12/2020

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.