Zakonodaja

Informacije o instrumentih prava EU, ki so upoštevni za izvajanje čezmejne mediacije.

Nacionalni

Splošne določbe o mediaciji se na splošno uporabljajo za družinske spore.

Evropski/mednarodni

Izvajanje tega načina reševanja sporov je predvideno v različnih evropskih in mednarodnih instrumentih ali je z njimi okrepljeno.

Na ravni Evropske unije:

- Direktiva 2008/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o nekaterih vidikih mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah;

- Uredba Sveta (ES) št.°2201/2003 z dne 27. novembra 2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1347/2000;

- Uredba Sveta (ES) št.°4/2009 z dne 18. decembra 2008 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah

Na ravni Haaške konference o mednarodnem zasebnem pravu:

- Haaška konvencija z dne 25. oktobra 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok;

- Haaška konvencija z dne 19. oktobra 1996 o pristojnosti, pravu, ki se uporabi, priznavanju, izvršitvi in sodelovanju na področju starševske odgovornosti in ukrepov za zaščito otrok;

- Smernice za dobro prakso PDF (821 Kb) sl na podlagi Haaške konvencije z dne 25. oktobra 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok (Mediacija)

Na ravni Sveta Evrope:

- Priporočilo št. R (98) 1 Odbora ministrov državam članicam o družinski mediaciji, sprejeto 21. januarja 1998;

- Priporočilo Rec (2002)10 Odbora ministrov državam članicam o mediaciji v civilnih zadevah

Na ravni Evropskega parlamenta:

- Študija Evropskega parlamenta

Druge uporabne povezave

Za iskanje mediatorja, specializiranega za čezmejno družinsko mediacijo, sledite povezavi: https://www.crossbordermediator.eu/.

Zadnja posodobitev: 02/12/2020

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.