Pridobivanje dokazov prek videokonference

Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah (EPM v civilnih zadevah) je pripravila sklop informativnih pregledov, ki zagotavljajo praktične informacije o pravilih, postopkih in tehničnih zmogljivostih za videokonference med sodišči v različnih državah EU.

Uredba (EU) 2020/1783 (prenovitev), ki se nanaša na sodelovanje med sodišči različnih držav EU pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah, določa splošni pravni okvir za pridobivanje dokazov v drugi državi, kot je država, v kateri je sodišče. Ta uredba nadomešča Uredbo Sveta (ES) št. 1206/2001 in se začne uporabljati 1. julija 2022. Nova uredba pojasnjuje, kako pridobivati dokaze z uporabo videokonference ali druge tehnologije komuniciranja na daljavo, in v Prilogi I določa obrazec N za izmenjavo ustreznih tehničnih informacij. Obrazec N se uporablja za zaprosilo za pridobivanje dokazov prek videokonference in za pozitiven odgovor na takšno zaprosilo. Vendar ima vsaka država EU svoje procesne predpise na tem področju, tako da se podrobnosti postopka razlikujejo glede na pravo države, ki prejme zaprosilo za sodelovanje.

Da bi pravosodnim organom različnih držav EU olajšala sodelovanje in polno uporabo videokonferenc pri pridobivanju dokazov v drugi državi EU, je Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah (EPM v civilnih zadevah) pripravila sklop informativnih pregledov. Ti zagotavljajo praktične informacije o pravilih, postopkih in tehničnih zmogljivostih v različnih državah EU.

Za podrobnejše informacije o posamezni državi izberite ustrezno zastavico.

Zadevna povezava

Izvajanje dokazov - uradna obvestila držav članic in orodje za iskanje pristojnih sodišč/organov

Zadnja posodobitev: 03/04/2024

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.