Eurooppalainen maksamismääräys

Eurooppalainen maksamismääräys on vakiolomakkeilla tehtävä yksinkertaistettu menettely sellaisia rajatylittäviä rahamääräisiä vaatimuksia varten, joita vastaaja ei ole riitauttanut.

Eurooppalaista maksamismääräystä varten on laadittu vakiolomakkeita, jotka ovat saatavilla täällä kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Linkistä selviää myös, mikä tuomioistuin voi antaa eurooppalaisen maksamismääräyksen ja minne hakemus on lähetettävä.

Menettely aloitetaan täyttämällä lomake A, jossa annetaan tarkat tiedot asianosaisista ja vaatimuksen luonteesta ja määrästä. Tuomioistuin käsittelee hakemuksen, ja jos lomake on täytetty oikein, sen pitäisi antaa eurooppalainen maksamismääräys 30 päivän kuluessa.

Tuomioistuimen on tämän jälkeen annettava eurooppalainen maksamismääräys vastaajalle tiedoksi. Vastaaja voi joko maksaa vaaditun summan tai vastustaa maksamismääräystä. Hänellä on 30 päivää aikaa vastustaa eurooppalaista maksamismääräystä. Jos vastaaja vastustaa maksamismääräystä, kantaja voi joko päättää, että asia siirretään tavanomaisten siviilioikeuden tuomioistuinten käsiteltäväksi kansallisen lainsäädännön mukaisesti, tai että se käsitellään eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn mukaisesti, tai että asian käsittely lopetetaan.

Jos vastaaja ei vastusta vaatimusta, eurooppalaisesta maksamismääräyksestä tulee automaattisesti täytäntöönpanokelpoinen. Eurooppalaisesta maksamismääräyksestä on lähetettävä jäljennös ja tarvittaessa käännös sen jäsenvaltion täytäntöönpanoviranomaisille, jossa maksamismääräys on määrä panna täytäntöön. Täytäntöönpano tapahtuu sen jäsenvaltion kansallisten sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti, jossa maksamismääräys pannaan täytäntöön. Lisätietoja täytäntöönpanosta on saatavilla täällä.

Oppaassa ei ole otettu huomioon kahta muutosta, jotka tulivat voimaan 14. heinäkuuta 2017. Ensimmäisellä muutoksella lisätään mahdollisuus jatkaa menettelyä siinä tapauksessa, että on annettu vastine eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 861/2007 mukaisesti. Toisella muutoksella laajennetaan eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn soveltamisala kattamaan vaateet, joiden arvo on enintään 5 000 euroa.

Lisätietoja tästä on asetuksen 17 artiklan uudessa tekstissä sekä asetuksen (EY) N:o 861/2007 2 artiklassa, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) 2015/2421.

Linkit

Eurooppalainen maksamismääräys – jäsenvaltioiden ilmoitukset ja hakutoiminto toimivaltaisten tuomioistuimien tai viranomaisten etsimiseen)

Käsikirja eurooppalaisesta maksamismääräyksestä annetun asetuksen soveltamista varten PDF (5812 Kb) fi

Tietoa kansallisista maksamismääräysmenettelyistä saa napsauttamalla kyseisen valtion lippua.

Päivitetty viimeksi: 03/04/2024

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.