Drobné nároky

Evropské řízení o drobných nárocích má za cíl zjednodušit a urychlit uplatňování přeshraničních nároků nepřesahujících částku 5 000 EUR.

Evropské řízení o drobných nárocích je stranám sporu k dispozici jako alternativa ke stávajícím řízením podle právních předpisů členských států. Rozhodnutí vydané v rámci evropského řízení o drobných nárocích je uznáno a je vykonatelné v jiném členském státě bez nutnosti prohlášení o vykonatelnosti a bez možnosti napadnout jeho uznání.

Pro evropské řízení o drobných nárocích byly vypracovány standardizované formuláře, které jsou k dispozici ve všech jazycích zde. K zahájení řízení je třeba vyplnit „Formulář A“. K formuláři by měly být přiloženy všechny příslušné podklady, jako například účtenky, faktury atd.

Formulář A musí být zaslán příslušnému soudu. Po obdržení formuláře žádosti soud musí vyplnit příslušnou část formuláře pro vyjádření. Do 14 dnů po obdržení formuláře žádosti by soud měl doručit jeho kopii spolu s formulářem pro vyjádření žalovanému. Žalovaný má 30 dnů na odpověď formou vyplnění příslušné části formuláře pro vyjádření. Soud musí poslat kopii každé odpovědi žalobci do 14 dnů.

Do 30 dnů od doručení odpovědi žalovaného (pokud existuje) musí soud buď vydat rozhodnutí o předmětném drobném nároku, nebo si písemně vyžádat další informace od každé strany anebo předvolat strany k ústnímu jednání. V případě ústního jednání není nutné právní zastoupení, a pokud soud disponuje vhodným zařízením, mělo by jednání probíhat prostřednictvím videokonference nebo telekonference.

S osvědčením vydaným soudem (které bude možná třeba přeložit do jazyka druhého členského státu) a kopií rozhodnutí je rozhodnutí vykonatelné ve všech ostatních členských státech Evropské unie bez jakýchkoli dalších formalit. Jediným důvodem, pro který je výkon rozhodnutí v jiném členském státě možné odmítnout, je jeho neslučitelnost s jiným rozhodnutím tohoto členského státu mezi týmiž stranami. Výkon rozhodnutí probíhá v souladu s vnitrostátními pravidly a postupy členského státu, v němž k výkonu rozhodnutí dochází.

Související internetové odkazy

Nařízení (ES) č. 861/2007 - konsolidované znění ze dne 14. června 2017 PDF (1898 Kb) cs

Příručka pro uživatele k Evropskému řízení o drobných nárocích PDF (1098 Kb) cs

Praktická příručka pro používání evropského řízení o drobných nárocích PDF (2398 Kb) cs

Infografika pro spotřebitele PDF (105 Kb) cs

Informační leták pro právníky PDF (556 Kb) cs

Informační leták pro podniky PDF (235 Kb) cs

Online nástroje – informace o evropském řízení o drobných nárocích

Drobné nároky – oznámení členských států a vyhledávací nástroj, který pomáhá při určování příslušných soudů/orgánů

Chcete-li získat podrobné informace o právu některého členského státu, zvolte si jeho vlaječku.

Poslední aktualizace: 03/04/2023

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.