Adaptarea drepturilor reale

Moștenitorii dintr-o țară a UE se pot bucura de drepturile succesorale ale unei alte țări din UE dacă drepturile sunt adaptate pentru a corespunde îndeaproape drepturilor din țara lor de reședință.

Informații generale

Pentru a permite moștenitorilor sau legatarilor să beneficieze de drepturile create sau transferate printr-o succesiune transfrontalieră, Regulamentul privind succesiunile prevede posibilitatea adaptării unui drept real (drept asupra unui bun imobil sau mobil) la care un moștenitor sau un legatar este îndrituit, dar care este necunoscut în țara UE în care este invocat dreptul real, la cel mai apropiat drept real echivalent în temeiul legislației țării UE respective. În momentul adaptării acestui drept, ar trebui să se țină seama de obiectivele și interesele urmărite de dreptul real specific și de efectele care decurg din acesta.

În acest context, Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială a publicat câteva fișe informative privind legislația națională, în care se explică:

  • drepturile reale care s-ar putea naște în urma unei succesiuni
  • dacă astfel de drepturi trebuie înregistrate într-un registru al drepturilor de proprietate asupra bunurilor imobile sau mobile
  • efectele înregistrării
  • normele și procedurile specifice pentru a adapta un drept real.

Pentru a consulta o fișă informativă privind legislația și procedurile naționale de adaptare a drepturilor reale într-o țară a UE, vă rugăm să faceți clic pe drapelul național corespunzător de pe această pagină.

Linkuri aferente

EU-ADAPT – EU Adapt este un instrument informatic menit să ajute judecătorii, notarii și alți practicieni din domeniul dreptului care se ocupă de o succesiune transfrontalieră să găsească cel mai apropiat drept real echivalent. Utilizatorul poate introduce în instrument (i) legea statului membru aplicabilă succesiunii („lex successionis”), (ii) dreptul real existent în temeiul legii statului membru aplicabilă succesiunii („dreptul real”) și (iii) legea statului membru în care este invocat dreptul real („lex rei sitae”). Instrumentul oferă apoi orientări și sugerează dreptul real corespunzător în temeiul legii statului membru în care este invocat dreptul.

Ultima actualizare: 20/04/2024

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.