Ofiary przestępstw

Osobie, która jest ofiarą przestępstwa, przysługuje szereg praw. Prawa te mogą jej przysługiwać w toku postępowania przeciwko sprawcy czynu (postępowania karnego) lub przy dochodzeniu odszkodowania. Prawa te przysługują jej również w dziedzinie udzielania ochrony i przyznawania pomocy. Prawa te różnią się w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej.