Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Czech Republic

Το παρόν ενημερωτικό δελτίο σας εξηγεί σε ποιες περιπτώσεις δικαιούστε να εκπροσωπηθείτε από δικηγόρο, πώς να βρείτε δικηγόρο και με ποιον τρόπο θα διευθετηθεί η αμοιβή του δικηγόρου, εάν δεν έχετε τη δυνατότητα να πληρώσετε. Αναφέρει επίσης τι μπορεί να κάνει για εσάς ο δικηγόρος σας.

Content provided by:
Czech Republic

Εξεύρεση δικηγόρου

Μόνον δικηγόρος εγγεγραμμένος στο μητρώο δικηγόρων που τηρείται από τον Δικηγορικό Σύλλογο της Τσεχικής Δημοκρατίας μπορεί να υπερασπιστεί ένα πρόσωπο σε ποινική δίκη.

Εάν χρειάζεστε συνήγορο υπεράσπισης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Δικηγορικό Σύλλογο της Τσεχικής Δημοκρατίας (https://www.cak.czή να επικοινωνήσετε απευθείας με έναν από τους δικηγόρους που περιλαμβάνονται στο μητρώο).

Τι θα συμβεί εάν δεν επιλέξω δικηγόρο;

Εάν δεν επιλέξετε δικηγόρο, πρέπει να υπερασπιστείτε ο ίδιος τον εαυτό σας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, υποχρεούστε να έχετε συνήγορο υπεράσπισης, και το δικαστήριο θα διορίσει αυτεπαγγέλτως δικηγόρο για λογαριασμό σας, εάν δεν επιλέξετε κάποιον εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Συνήγορος υπεράσπισης απαιτείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • εάν τελείτε υπό προσωρινή κράτηση ή υπό παρακολούθηση σε νοσοκομείο,
  • εάν έχετε περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα,
  • εάν είστε φυγόδικος,
  • εάν είστε κάτω των 18 ετών,
  • εάν είστε σωματικά ή διανοητικά ανάπηρος, και υπάρχουν αμφιβολίες όσον αφορά την ικανότητά σας να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας κατάλληλα,
  • εάν ενδέχεται να καταδικαστείτε σε ποινή φυλάκισης διάρκειας άνω των 5 ετών,
  • εάν πρόκειται να κινηθεί απλουστευμένη διαδικασία εναντίον σας ως κρατουμένου,
  • σε διαδικασίες στις οποίες ενδέχεται να υποβληθείτε σε υποχρεωτική προληπτική ιατρική θεραπεία (εκτός της θεραπείας για αλκοολισμό),
  • σε ορισμένες διαδικασίες με στοιχεία αλλοδαπότητας.

Ποιος πληρώνει τον δικηγόρο;

Ο κατηγορούμενος πληρώνει τον δικηγόρο για τις υπηρεσίες του. Εάν το δικαστήριο διορίσει δικηγόρο για λογαριασμό σας, το κράτος αναλαμβάνει τα έξοδα της υπεράσπισης. Το κράτος αναλαμβάνει επίσης τα έξοδα εάν δικαιούστε δωρεάν νομική αρωγή για την υπεράσπισή σας.

Ποια είναι η αμοιβή του δικηγόρου;

Η αμοιβή για τις υπηρεσίες του συνηγόρου υπεράσπισης προσδιορίζεται σε σύμβαση που συνάπτεται ανάμεσα σε εσάς και στον συνήγορο υπεράσπισής σας ή βάσει του Νόμου για την αμοιβή των δικηγόρων (εάν δεν έχετε συνάψει σύμβαση).

Πότε δικαιούστε δωρεάν νομική αρωγή για την υπεράσπισή σας;

Εάν δεν έχετε την οικονομική δυνατότητα να πληρώσετε τα έξοδα της υπεράσπισής σας, δικαιούστε είτε να πληρώσετε μειωμένη αμοιβή είτε δωρεάν νομική αρωγή (και οι δύο περιπτώσεις καλούνται «δωρεάν νομική αρωγή υπεράσπισης»). Ένας δικαστής ή ο πρόεδρος του δικαστηρίου θα κρίνει την αίτησή σας, βάσει πληροφοριών σχετικά με την οικονομική σας κατάσταση. Πρέπει να υποβάλετε την αίτηση αυτή κατά την προπαρασκευαστική διαδικασία μέσω της κατηγορούσας αρχής ή κατά την διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου.

Μπορεί να σας χορηγηθεί δωρεάν νομική αρωγή υπεράσπισης ακόμη και χωρίς την υποβολή αίτησης, εάν τα στοιχεία οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ενδείκνυται κάτι τέτοιο.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Νόμος για την αμοιβή των δικηγόρων

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/09/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.