Inculpați (proceduri penale)

Romania

Content provided by:
Romania

A. Unde se va judeca procesul?

Dacă a fost emis un rechizitoriu la finalizarea urmăririi penale, procurorii înaintează dosarul instanței competente.

Instanța va fi stabilită în funcție de gravitatea infracțiunii și de locul unde a fost săvârșită infracțiunea sau după caz în funcție de locul în care a fost prins suspectul sau inculpatul, de locuinţa suspectului sau inculpatului persoană fizică ori, după caz, sediul inculpatului persoană juridică, la momentul la care a săvârşit fapta sau în funcție de locuinţa sau, după caz, sediul persoanei vătămate.

B. Acuzațiile pot fi modificate? Dacă da, care este dreptul meu la informare în această privință?

Dacă în cursul judecăţii se consideră că încadrarea juridică dată faptei prin actul de sesizare urmează a fi schimbată, instanţa este obligată să pună în discuţie noua încadrare şi să atragă atenţia inculpatului că are dreptul să ceară lăsarea cauzei mai la urmă sau amânarea judecăţii, pentru a-şi pregăti apărarea.

Dacă pentru stabilirea încadrării juridice, precum şi dacă, după schimbarea încadrării juridice, este necesară administrarea altor probe, instanţa, luând concluziile procurorului, părţilor ori ale persoanei vătămate, dispune efectuarea cercetării judecătoreşti.

Dacă noua încadrare juridică vizează o infracţiune pentru care este necesară plângerea prealabilă a persoanei vătămate, instanţa de judecată cheamă persoana vătămată şi o întreabă dacă înţelege să facă plângere prealabilă. În situaţia în care persoana vătămată formulează plângere prealabilă, instanţa continuă cercetarea judecătorească, în caz contrar dispunând încetarea procesului penal.

C. Ce drepturi am atunci când trebuie să mă înfățișez în fața instanței?

Instanța trebuie să vă audieze la începutul procesului. Aveți dreptul să adresați întrebări martorilor și celorlalte părți și să oferiți explicații în timpul procesului. Aveți, în egală măsură, dreptul de a nu face nicio declarație.

Veți fi lăsat să arătați tot ce ştiți despre fapta pentru care ați fost trimis în judecată, apoi vi se pot pune întrebări în mod nemijlocit de către procuror, de persoana vătămată, de partea civilă, de partea responsabilă civilmente, de ceilalţi inculpaţi, precum şi de avocaţii acestora şi de avocatul dumneavoastră. Preşedintele şi ceilalţi membri ai completului pot, de asemenea, pune întrebări, dacă apreciază necesar, pentru justa soluţionare a cauzei.

i. Trebuie să fiu prezent la proces? În ce condiții pot fi absent de la proces?

Pe tot parcursul judecăţii, inculpatul, inclusiv în cazul în care este privat de libertate, poate cere, în scris, să fie judecat în lipsă, fiind reprezentat de avocatul său ales sau din oficiu. În cazul în care inculpatul aflat în stare de deţinere a solicitat să fie judecat în lipsă, instanţa poate dispune, la cerere sau din oficiu, ca acesta să poată pună concluzii în cadrul dezbaterilor şi să i se dea cuvântul prin intermediul videoconferinţei, în prezenţa apărătorului ales sau din oficiu.

ii. Pot beneficia de serviciile unui interpret/traducător?

Dacă nu înțelegeți limba română, instanța trebuie să numească un interpret care să vă asiste.

iii. Pot beneficia de serviciile unui avocat?

Aveți dreptul să fiți asistat de unul ori de mai mulţi avocaţi în tot cursul urmăririi penale, al procedurii de cameră preliminară şi al judecăţii, iar organele judiciare sunt obligate să vă aducă la cunoştinţă acest drept. Asistenţa juridică este asigurată atunci când cel puţin unul dintre avocaţi este prezent. În cazurile de asistență juridică obligatorie, dacă nu v-ați ales un avocat, organul judiciar ia măsuri pentru desemnarea unui avocat din oficiu. Vă puteți schimba avocatul în timpul procesului.

Asistența juridică este obligatorie când sunteți minor, internat într-un centru de detenţie ori într-un centru educativ, când sunteți reţinut sau arestat, chiar în altă cauză, când faţă de dumneavoastră a fost dispusă măsura de siguranţă a internării medicale, chiar în altă cauză, în cazul în care organul judiciar apreciază că nu v-ați putea face singur apărarea, în cursul procedurii în cameră preliminară şi în cursul judecăţii în cauzele în care legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, în alte cazuri prevăzute de lege.

iv. Ce alte drepturi procedurale ar trebui să cunosc? (de exemplu, prezentarea suspecților în fața instanței)

Puteți solicita instanței administrarea de probe, iar aceasta va decide dacă admite sau respinge cererea dumneavoastră.

Aveți dreptul să contestați probele aduse împotriva dumneavoastră prin prezentarea altor probe, prin solicitarea unei contraexpertize, prin contestarea autenticității înscrisurilor de la dosar, pentru a dovedi lipsa de temeinicie a acuzațiilor care vi se aduc.

D. Sentințe posibile

Instanţa hotărăşte asupra învinuirii aduse inculpatului, pronunţând, după caz, condamnarea, renunţarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, achitarea sau încetarea procesului penal.

În cazul condamnării, în funcție de gravitatea infracțiunii, pedeapsa poate consta în detențiune pe viață, închisoare sau amendă.

Ultima actualizare: 27/07/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.