Απόκτηση αποδείξεων

Cyprus

Content provided by:
Cyprus

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1783 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από την 1η Ιουλίου 2022.

Οι κοινοποιήσεις που γίνονται στο πλαίσιο του νέου κανονισμού είναι διαθέσιμες εδώ!


Άρθρο 2 – Δικαστήρια εκτέλεσης

Οποιοδήποτε Επαρχιακό Δικαστήριο στη Δημοκρατία που ασκεί αστική δικαιοδοσία, περιλαμβανομένων και των Οικογενειακών Δικαστηρίων.

  • Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας

Οδός: Χαράλαμπου Μούσκου, 1405, Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνο: (+357) 22865518

Τηλεομοιότυπο: (+357) 22304212 / 22805330

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

 

  • Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού

Οδός: Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 8, Τ. Θ. 54619, 3726, Λεμεσός, Κύπρος

Τηλέφωνο:(+357) 25806100 / 25806128

Τηλεομοιότυπο:(+357) 25305311

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

 

  • Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας

Οδός: Λεωφ. Αρτέμιδος, 6301, Λάρνακα, Τ. Θ. 40107, Κύπρος

Τηλέφωνο: (+357) 24802721

Τηλεομοιότυπο: (+357) 24802800

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: chief.reg@sc.judicial.gov

 

  • Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου

Οδός: Γωνία των οδών Νεοφύτου & Νίκου Νικολαΐδη, 8100 – Πάφος, Τ. Θ. 60007, Κύπρος

Τηλέφωνο:(+357) 26802601

Τηλεομοιότυπο:(+357) 26306395

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

 

  • Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου

Οδός: Σωτήρας 2, Μέγαρο Τζιβάνη, 5286, Παραλίμνι, Κύπρος

Τηλέφωνο: (+357) 23730950 / 23742075

Τηλεομοιότυπο: (+357) 23741904

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

 

  • Οικογενειακό Δικαστήριο Λευκωσίας

Τηλέφωνο: (+357) 22369717-718

Τηλεμοιότυπο: (+357) 22660028

Διεύθυνση: Διαγόρου 8, Κρητικός Τower 9ος - 11ος όροφος

 

  • Οικογενειακό Δικαστήριο Λεμεσού

Τηλέφωνο: (+357) 25806133

Τηλεμοιότυπο: (+357) 25305054

Διεύθυνση: Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 8, 3726 - Λεμεσός

Οικογενειακό Δικαστήριο Λάρνακας/ Αμμοχώστου

Τηλέφωνο: (+357) 24802754

Τηλεμοιότυπο: (+357) 24802800

Διεύθυνση: Λεωφ. Αρτέμιδος, 6301 – Λάρνακα

 

  • Οικογενειακό Δικαστήριο Πάφου

Τηλέφωνο: (+357) 26802626

Τηλεμοιότυπο: (+357) 26306395

Άρθρο 3 – Κεντρικό όργανο

Για τους σκοπούς του Άρθρου 3(3) ως Κεντρικό Όργανο και ως Αρμόδια Αρχή ορίζεται:


Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministry of Justice and Public Order)

Μονάδα Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας (International Legal Cooperation Unit)

Λεωφόρος Αθαλάσσας 125 (Athalassas Avenue 125)

Δασούπολη 1461, Λευκωσία [Dasoupolis 1461, Lefkosia (Nicosia)]

ΚΥΠΡΟΣ (Cyprus)


Αρμόδια πρόσωπα


Κα. Γιουλίκα Χατζηπροδρόμου (Ms Yioulika Hadjiprodromou)

Νομικός Σύμβουλος (Legal Officer)

Μονάδα Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας (International Legal Cooperation Unit)

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministry of Justice and Public Order)

Tηλ.: (+357) 22805943

Φαξ: (+357) 22518328

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: yhadjiprodromou@mjpo.gov.cy


Κα. Τροοδία Διονυσίου (Mrs Troodia Dionysiou)

Διοικητικός Λειτουργός (Administrative Officer)

Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας (International Legal Cooperation Unit)

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministry of Justice and Public Order)

Tηλ.: (+357) 22805932

Φαξ: (+357) 22518328

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tdionysiou@mjpo.gov.cy

Άρθρο 5 – Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη συμπλήρωση των εντύπων

Για τους σκοπούς του Άρθρου 5, ορίζονται ως δεκτές γλώσσες, εκτός από τις επίσημες γλώσσες της Κυπριακής Δημοκρατίας, δηλαδή την ελληνική και τουρκική, καθώς επίσης και η αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 6 – Μέσα που γίνονται δεκτά για τη διαβίβαση παραγγελιών και άλλων κοινοποιήσεων

Ταχυδρομεία, Τηλεομοιότυπα (Fax).

Άρθρο 17 – Κεντρικό όργανο ή αρμόδια αρχή (αρμόδιες αρχές) αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων επί παραγγελιών απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministry of Justice and Public Order)

Μονάδα Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας (International Legal Cooperation Unit)

Λεωφόρος Αθαλάσσας 125 (Athalassas Avenue 125)

1461 Λευκωσία 1461, Lefkosia (Nicosia)]

ΚΥΠΡΟΣ (Cyprus)

Άρθρο 21 – Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 21 παράγραφος 2

άνευ αντικειμένου

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/03/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.