Rechtsbijstand

Netherlands

Content provided by:
Netherlands

Nederland heeft de EG-Richtlijn geïmplementeerd door middel van een aanpassing van de bestaande Wet op de rechtsbijstand. Dit is gebeurd bij de Wet van 19 februari 2005 (Stb. 2005, 90) PDF (211 Kb) nl, die in werking is getreden op 2 maart 2005. Sinds die datum voorzien de nieuwe artikelen 23a tot en met 23k in de verlening van rechtsbijstand in grensoverschrijdende geschillen binnen de Europese Unie. Uiteraard was dit al mogelijk vanaf de datum waarop de richtlijn in Nederlands recht moest zijn omgezet, namelijk 30 november 2004.


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Netherlands

Legal aid


*mandatory input

Artikel 14, lid 2, eerste streepje — de benaming en het adres van de bevoegde ontvangende of verzendende autoriteiten

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 14, lid 2, tweede streepje — de territoriale bevoegdheid van de verzendende en ontvangende autoriteiten

De Raad voor Rechtsbijstand is zowel verzendende als ontvangende autoriteit.

Artikel 14, lid 2, derde streepje — de middelen waarover zij beschikken om verzoeken te ontvangen

Verzoeken kunnen worden ingediend per e-mail of per post.

Artikel 14, lid 2, vierde streepje — de talen die kunnen worden gebruikt om het verzoek in te vullen

Een verzoek moet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans worden ingediend.

Laatste update: 13/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.