Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Insolvenční rejstříky - Rumunsko

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?

V tomto oddíle je uveden přehled Insolvenčního věstníku – rumunský insolvenční rejstřík, zřízený Ministerstvem spravedlnosti – Národní obchodní rejstřík


Insolvenční rejstříky

Jaké informace poskytuje insolvenční rejstřík v Rumunsku?

Úpadková řízení v Rumunsku

V souladuOdkaz se otevře v novém okně. se zákonem č. 85/2014 Sb., o předcházení úpadkovému řízení a o úpadkovém řízení je v souladu se zákonem č. Sb., o předcházení platební neschopnosti a o úpadkovém řízení v souladu se zákonem č. Sb., o úpadkovém a insolvenčním řízení zajišťuje doručování předvolání účastníků řízení, vyhlášení, vyhlášení, oznámení o podání vydané soudy a správci nebo správci konkurzní podstaty.

Všeobecné úpadkové řízení se vztahuje na:

1 Odborníci (všichni tito pracovníci), s výjimkou osob vykonávajících svobodná povolání a osob vykonávajících svobodná povolání, na něž se vztahují zvláštní ustanovení týkající se insolvenčního režimu.

Zjednodušený insolvenční postup se vztahuje na:

1 Specialisté;

 • odborníci, pracovníci;
 • jednotlivé podniky a rodinné podniky

2. dlužníci splňující řadu konkrétních podmínek, konkrétně:

 • Nemám aktiva v držení;
 • není možné nalézt doklady nebo účetní doklady;
 • jejich správce není nalezen;
 • jejich sídlo již neexistuje nebo není totožný s označením uvedeným v obchodním rejstříku; nepředložili dokumenty požadované právními předpisy;
 • je předmětem zrušení před podáním návrhu na zahájení řízení
 • prohlásili, že mají v úmyslu vyhlásit úpadek nebo že nemají žádnou soudní reorganizaci.

Na konci června 2014 se úpadkové řízení řídí zákonem č. 85/2014 Sb., o předcházení platební neschopnosti a o úpadkovém řízení, jehož ustanovení se použijí na řízení zahájená po jeho vstupu v platnost. Řízení zahájená před vstupem zákona č. 85/2014 v platnost nadále podléhají ustanovením zákona č. 85/2006 o úpadkovém řízení.

Návrh na zahájení řízení v případě platební neschopnosti

Jaké informace obsahuje?

Insolvenční řízení zaznamenává v průběhu insolvenčního řízení všechny procesní písemnosti, které vydaly soudy a správci konkurzní podstaty nebo správci konkurzní podstaty, a to:

 • předvolání;
 • komunikace;
 • notifikace;
 • oznámení ze zasedání;
 • rozsudky
 • další právní akty, které vyžadují právní předpisy (zprávy vydané správcem/likvidátorem, plány reorganizace soudních řízení, oznámení).

Jak je třeba uspořádat internetovou stránku Insolvenčního věstníku?

Odkaz se otevře v novém okně.Internetové stránky Insolvenčního věstníku poskytují přístup k těmto dokumentům:

 • informace zdarma;
 • informace o struktuře Národního obchodního rejstříku, ředitelství pro Insolvenční věstník;
 • zvláštní právní předpisy, formy a procesní akty.

Internetové stránky Insolvenčního věstníku (IPB) mají tyto oddíly:

 • informace týkající se zřízení IPB;
 • legislativní akty;
 • organizační schéma Národního úřadu pro obchodní rejstřík, kanceláře obchodního rejstříku připojené k tribunálům a IPB;
 • právní slovník (platební neschopnost);
 • IPB ve statistických údajích;
 • interinstitucionální vztahy;
 • kontakt.

Formuláře Insolvenčního věstníku jsou k dispozici na Odkaz se otevře v novém okně.portálu pro online služby Národního úřadu pro obchodní rejstřík v sekci věnované Insolvenčním věstníku a organizují se takto:

1 Služby BPI:

 • „Insolvenční bulletin“ („Insolvency Bulletin“);
 • „Přehled BPI“ (bezplatné informace);
 • „Osoby zveřejněné v BPI“ (bezplatné informace)

2. formuláře týkající se zveřejnění VPN

 • On-line formuláře pro zveřejnění v IPB;
 • Offline formuláře pro IPB.

3. formuláře týkající se fungování poskytování informací BPI.

 • On-line formuláře pro poskytování informací pro IPB;
 • Offline formuláře pro IPB.

4. statistiky

Je přístup do rumunského insolvenčního rejstříku bezplatný?

Insolvenční bulletin je zveřejněn v elektronické podobě. Elektronickou verzi Věstníku lze nalézt na internetové adrese:

Přístup k službám, které jsou poskytovány ze strany IPB, se liší:

 • přístup uživatelů k oficiální internetové stránce Insolvenčního věstníku je bezplatný a nevyžaduje ověření;
 • přístup na portál on-line služeb Národního úřadu pro obchodní rejstřík vyžaduje ověření totožnosti uživatele.
 • přístup k „Insolvenčním věstníku Insolvency Bulletin“ je umožněn po ověření uživatele a po zaplacení předplatného.
 • přístup k „shrnutí otázek k IPB“ a „Osoby uveřejňované v IPB“ je bezplatný a vyžaduje pouze registraci uživatelů.

Jak vyhledat insolvenční rejstřík v Rumunsku

V oblasti vyhledávání v rámci „Insolvenčního věstníku on-line“ lze vyhledávat: číslo a rok zveřejnění BPI, jméno dlužníka, daňové identifikační číslo, registrační číslo, číslo soudního spisu a zveřejnění BPI; jsou přístupné na základě předplatného k lodnímu deníku zveřejněným, v němž jsou reprodukovány všechny procesní dokumenty.

V přehledu „IPB“ lze vyhledávat podle čísla a data vydání. Bezplatný přístup k těmto informacím:

 • druh podání zveřejněného ve Věstníku (například: předvolání, zahájení insolvenčního řízení, oznámení o zahájení insolvenčního řízení, svolání schůze věřitelů, zpráva o činnosti, plán reorganizace, zahájení konkurzního řízení, oznámení o zahájení konkurzního řízení, distribuční plán, závěrečná zpráva, ukončení insolvenčního řízení atd.);
 • jména osob, na které se vztahují procesní dokumenty;
 • okres, kde se nachází provozovna této osoby;
 • daňové registrační číslo;
 • rejstříkové číslo

„Osoby zveřejněné v IPB“ lze vyhledávat podle počtu a roku zveřejnění emise, názvu dlužníka, daňového identifikačního čísla, registračního čísla v obchodním rejstříku, referenčního čísla soudu nebo intervalu zveřejnění. bezplatný přístup k těmto informacím:

 • jméno;
 • daňové registrační číslo;
 • registrační číslo osob dotčených procesními dokumenty;
 • okres, kde se nachází provozovna této osoby;
 • číslo insolvenčního řízení a jméno soudu, kde je věc registrována;
 • čísla informačních bulletinů včetně procesních písemností odkazujících na tyto osoby;
 • druh řízení;
 • v případě potřeby po zahájení řízení po zahájení řízení.

Historie insolvenčního rejstříku v Rumunsku

Insolvenční bulletin byl zřízen v roce 2006 v souladu se zákonem č. 86/2006 Sb., o úpadkovém řízení.

Hlavním cílem rumunského Insolvenčního věstníku je probíhající optimalizace elektronického systému soudních řízení, oznámení, výzvy a oznamování procesních písemností.

Výhody insolvenčního rejstříku v Rumunsku

Zveřejnění Insolvenčního věstníku má jednoznačné výhody:

 • Urychlit úpadkové řízení a zjednodušit doručování soudních předvolání, předvolání, soudních rozhodnutí a jiných procesních písemností vydaných soudy a správci/likvidátory, a tím zavést postup elektronické komunikace.
 • jedná se o procesní písemnosti vydané soudy a insolvenčními správci/likvidátory.
 • Přispívat k vytvoření vnitrostátní databáze procesních písemností vydaných soudy a správcem a likvidátorů (tj. předvolání, sdělení, soudní rozhodnutí, předvolání, oznámení ze zasedání, upomínky, zprávy, reorganizační plány)
 • Usnadnit rychlý zápis do obchodního rejstříku/jiných rejstříků oznámení vydaných podle zákona č. 85/2014 Sb., o předcházení platební neschopnosti a o úpadkovém řízení.
 • Poskytuje zájemcům přístup k procesním dokumentům vydaným soudy a insolvenčními správci/likvidátory.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Oficiální internetové stránky rumunského Insolvenčního věstníku

Odkaz se otevře v novém okně.Oficiální internetové stránky rumunského obchodního rejstříku

Odkaz se otevře v novém okně.Internetový portál rumunského národního obchodního rejstříku


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 19/11/2019