Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Underholdspligt

Nationale oplysninger og onlineformularer vedrørende forordning nr. 4/2009


Generelle oplysninger

Link åbner i nyt vindueRådets forordning (EF) nr. 4/2009 af 18. december 2008 vedrørende underholdspligt skal sikre effektiv og hurtig inddrivelse af underholdsbidrag.

Den indeholder ni standardformularer, der skal lette kommunikationen mellem de centrale myndigheder og gøre det muligt at indgive ansøgninger elektronisk.

Forordningen finder anvendelse mellem alle medlemsstater i Den Europæiske Union, herunder Det Forenede Kongerige (Kommissionens beslutning 2009/451/EF af 8. juni 2009, Link åbner i nyt vindue EUT L 149 af 12.6.2009, s. 73).

Danmark har bekræftet, at det har til hensigt at gennemføre indholdet af forordningen i det omfang, den ændrer forordning (EF) nr. 44/2001, ved en erklæring Link åbner i nyt vindue(EUT L 149 af 12.6.2009, s. 80) på grundlag af en parallel aftale, der er indgået med Det Europæiske Fællesskab.

Danmark bekræftede sin intention om at gennemføre indholdet i Link åbner i nyt vindue gennemførelsesforordningen af 10. november 2011 om fastsættelse af bilag X og XI til Rådets forordning (EF) nr. 4/2009 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og samarbejde vedrørende underholdspligt. Link åbner i nyt vindue(DK anmälan. EUT L 195, 18.7.2013, s.1)

Danmark og Det Forenede Kongerige er ikke bundet af Haagerprotokollen af 2007.

På den europæiske e-Justice-portal finder du oplysninger om, hvordan forordningen anvendes, og et brugervenligt værktøj til udfyldelse af formularerne.

Valgfri standardblanket til bidragsrestancer

Med henblik på at lette den praktiske gennemførelse af forordningen om underholdspligt og den effektive udøvelse af borgernes rettigheder i hele EU har det europæiske retlige netværk på det civil- og handelsretlige område udarbejdet en standardblanket til brug for angivelse af bidragsrestancer, hvis anvendelse ikke er obligatorisk.

Denne blanket, hvis formål er at lette inddrivelsen af bidragsrestancer, er affattet på 23 sprog. Blanketten er vedlagt en praktisk vejledning i, hvordan den skal udfyldes. Blanketten findes i følgende formater: PDFPDF(922 Kb)da, redigerbar PDFPDF(1117 Kb)da og XLSExcel(460 Kb)da.

Vælg det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueHaagerprotokollen af 23. november 2007

ARKIVERET websitet for Det Europæiske Civilretlige Atlas (lukket den 30. september 2017)


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Familiy law - maintenance obligations


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering: 26/03/2019