Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Doręczanie dokumentów - Słowenia


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Slovenia

Serving documents


Art. 2 ust. 1 - Organy przekazujące

Art. 2 ust. 2 - Jednostki przyjmujące

Art. 2 ust. 4 lit. d) -Języki, w których można wypełniać standardowy formularz, zawarty w załączniku 1

Art. 3 - Agencja centralna

Art. 4 - Przekazywanie dokumentów

Art. 8 ust. 3 oraz art. 9 ust. 2 - Określone terminy doręczania dokumentów ustanowione w prawie krajowym

Art. 10 - Poświadczenie doręczenia i kopia doręczanego dokumentu

Art. 13 - Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych

Art. 15 - Doręczanie bezpośrednie

Art. 19 - Niewdanie się w spór przez pozwanego

Art. 2 ust. 1 - Organy przekazujące

Jednostkami przekazującymi są: sądy rejonowe (okrajna sodišča), sądy okręgowe (okrožna sodišča), sąd ds. pracy i ubezpieczeń społecznych (delovno in socialno sodišče), sąd administracyjny (upravno sodišče), sądy wyższe, (višja sodišča), Sąd Najwyższy (Vrhovno sodišče), Sąd Konstytucyjny (Ustavno sodišče) oraz Biuro Prokuratura Generalnego (Državno odvetništvo).

Art. 2 ust. 2 - Jednostki przyjmujące

Wszystkie sądy okręgowe są jednostkami przyjmującymi.

Art. 2 ust. 4 lit. d) -Języki, w których można wypełniać standardowy formularz, zawarty w załączniku 1

Słowenia przyjmuje standardowe formularze wypełnione w językach słoweńskim lub angielskim.

Art. 3 - Agencja centralna

Ministrstvo za pravosodje (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Tel.: (+386)1369 53 42

Faks: (+386)1369 57 83

E-mail: Link otworzy się w nowym okniegp.mp@gov.si

Art. 4 - Przekazywanie dokumentów

Słowenia przyjmuje standardowe formularze wypełnione w językach słoweńskim lub angielskim.

Art. 8 ust. 3 oraz art. 9 ust. 2 - Określone terminy doręczania dokumentów ustanowione w prawie krajowym

W prawie słoweńskim nie przewidziano określonego terminu doręczenia.

Art. 10 - Poświadczenie doręczenia i kopia doręczanego dokumentu

Słowenia akceptuje zaświadczenia wypełnione w językach słoweńskim lub angielskim.

Art. 13 - Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych

  • Słowenia nie wyraża sprzeciwu wobec możliwości doręczania dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych na warunkach określonych w art.13 ust. 1.
  • Słowenia nie wyraża zgody na doręczanie dokumentów sądowych osobom przebywającym w Słowenii przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych innego państwa członkowskiego, z wyjątkiem przypadków, gdy dokument ma zostać doręczony obywatelowi państwa członkowskiego, z którego dany dokument pochodzi.

Art. 15 - Doręczanie bezpośrednie

Prawo krajowe Słowenii nie zezwala na doręczanie bezpośrednie.

Art. 19 - Niewdanie się w spór przez pozwanego

Niezależnie od przepisów art.19 ust. 1 rozporządzenia sędzia może wydać orzeczenie, nawet jeżeli nie otrzymał poświadczenia doręczenia lub przekazania, jeżeli spełnione są warunki określone w art.19 ust. 2 rozporządzenia.

Wniosek o przywrócenie terminu można wnieść w terminie jednego roku od daty wydania orzeczenia.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 26/02/2019