Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Izvajanje dokazov - Avstrija


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Austria

Taking evidence


Člen 2 – Zaprošena sodišča

Člen 3 – Osrednji organ

Člen 5 – Jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev

Člen 6 – Sprejemljivi načini za posredovanje zaprosil in drugih sporočil

Člen 17 – Osrednji organ ali urad, pristojen za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov

Člen 21 – Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 21(2)

Člen 2 – Zaprošena sodišča

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 3 – Osrednji organ

Osrednji organ iz člena 3(1) in pristojni organ iz člena 3(3) v povezavi s členom 17 Uredbe je za celotno Avstrijo:

Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz (Zvezno ministrstvo za ustavo, reforme, deregulacijo in pravosodje)

Museumstraße 7

1070 Wien

Telefon: (43-1) 52 1 52 2147

Telefaks: (43-1) 52 1 52 2829

E-naslov: Team.z@bmvrdj.gv.at

Člen 5 – Jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev

Za izpolnitev obrazcev je poleg nemščine sprejemljiva tudi angleščina.

Člen 6 – Sprejemljivi načini za posredovanje zaprosil in drugih sporočil

Zaprosila se lahko pošljejo po pošti, kurirski službi ali telefaksu.

Člen 17 – Osrednji organ ali urad, pristojen za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov

Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz (Zvezno ministrstvo za ustavo, reforme, deregulacijo in pravosodje)

Museumstraße 7

1070 Wien

Telefon: (43-1) 52 1 52 2147

Telefaks: (43-1) 52 1 52 2829

E-naslov: Team.z@bmvrdj.gv.at

Člen 21 – Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 21(2)

Ohranitev dvostranskih sporazumov se trenutno ne načrtuje.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 09/01/2019