Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Įrodymų rinkimas

Nacionalinė informacija ir elektroninės formos, susijusios su Reglamentu Nr. 1206/2001


Bendra informacija

2001 m. gegužės 28 d.Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTarybos reglamento (EB) Nr. 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose tikslas – pagerinti, supaprastinti ir paspartinti teismų bendradarbiavimą renkant įrodymus.

Reglamentas taikomas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, išskyrus Daniją. Danijos ir kitų valstybių narių tarpusavio santykiams taikoma 1970 m. konvencija dėl įrodymų civilinėse arba komercinėse bylose paėmimo užsienyje.

Reglamente numatyti du įrodymų rinkimo valstybėse narėse būdai: įrodymai gali būti surenkami kreipiantis į prašomąjį teismą arba juos gali tiesiogiai surinkti pats prašantysis teismas.

Prašantysis teismas – tai teismas, kuriame pradėtas arba vykdomas teismo procesas. Prašomasis teismas yra kitos valstybės narės teismas, kompetentingas rinkti įrodymus. Centrinė įstaiga privalo teikti teismams informaciją ir padėti spręsti problemas, galinčias kilti dėl pateikto prašymo.

Reglamente nustatyta dešimt formų.

Europos e. teisingumo portale informuojama apie Reglamento taikymą ir pateikiama patogi formų pildymo priemonė.

Spustelėjus kurios nors šalies vėliavą, bus pateikta išsami tos šalies informacija.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas1970 m. kovo 18 d. Hagos konvencija dėl įrodymų civilinėse arba komercinėse bylose rinkimo užsienyje

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasARCHYVUOTA Europos teisminio atlaso svetainė (nebeveikia nuo 2017 m. rugsėjo 30 d.)


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Taking evidence


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 19/02/2019