Fil-qasam tal-ġustizzja ċivili, il-proċeduri u l-proċedimenti pendenti mibdija fi tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni se jkomplu skont il-liġi tal-UE. Il-Portal tal-e-Ġustizzja, abbażi tal-ftehim reċiproku mar-Renju Unit, se jżomm l-informazzjoni rilevanti marbuta mar-Renju Unit sa tmiem l-2022.

Tradutturi/Interpreti legali

L-Irlanda ta’ fuq

Din il-paġna se tgħinek issib traduttur u interpretu legali fl-Irlanda ta’ Fuq.

Il-kontenut ipprovdut minn
L-Irlanda ta’ fuq

Bħalissa, l-Irlanda ta’ Fuq ma għandha l-ebda bażi tad-dejta ċentralizzata tal-interpreti jew tradutturi. Madankollu, tista’ tfittex għal dak li teħtieġ f’għadd ta’ reġistri u listi deċentralizzati, inklużi:

Links relatati

Reġistru Nazzjonali tal-Interpreti tas-Servizz Pubbliku

Assoċjazzjoni tal-Interpreti tal-Pulizija u tal-Qorti

Istitut tat-Traduzzjoni u tal-Interpretazzjoni

L-aħħar aġġornament: 16/01/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.