Európai fizetési meghagyás

Az európai fizetési meghagyás meghatározott formanyomtatványokon alapuló olyan egyszerűsített eljárást jelent, amely lehetővé teszi a határokon átnyúló, a kötelezett által nem vitatott pénzügyi követelések érvényesítését.

Az európai fizetési meghagyás kibocsátására irányuló eljárás lefolytatása céljából kialakított egységes formanyomtatványokat ide kattintva az EU valamennyi hivatalos nyelvén megtalálja. Ezen a linken bővebb tájékoztatást talál arra vonatkozóan is, hogy mely bíróságok bocsáthatnak ki európai fizetési meghagyást, és hová kell küldeni a kérelmet tartalmazó formanyomtatványokat.

Az eljárás az „A” Formanyomtatvány kitöltésével indítható meg. Itt fel kell tüntetni a felekre, valamint a követelés jellegére és összegére vonatkozó összes információt. A bíróság megvizsgálja a kérelmet, és ha a formanyomtatvány helyesen került kitöltésre, a bíróság 30 napon belül kiállítja az európai fizetési meghagyást.

Ezt követően a bíróság kézbesíti azt az alperes részére. Az alperes vagy megfizeti a követelt összeget, vagy vitatja a követelést. Az alperes 30 napos határidőn belül ellentmondást nyújthat be az európai fizetési meghagyással szemben. Ebben az esetben az ügyet vagy a rendes polgári bírósághoz teszik át – amennyiben a felperes ezt kérte –, amely azt a nemzeti jog alapján bírálja el; vagy az ügy a kis értékű követelések európai eljárása szerint kerül elintézésre, vagy megszűnik.

Ha az alperes nem nyújtott be ellentmondást, az európai fizetési meghagyás automatikusan végrehajthatóvá válik. Az európai fizetési meghagyás másolatát – ha szükséges, fordítással együtt – meg kell küldeni azon tagállam végrehajtó hatóságainak, ahol a végrehajtást foganatosítani kell. A végrehajtás azon tagállam nemzeti jogszabályai és eljárásai alapján történik, amelyben az európai fizetési meghagyást végrehajtják. A végrehajtás részleteiről bővebb információt a határozatok végrehajtására vonatkozó oldalon talál.

Felhívjuk figyelmét, hogy az útmutató nem tükrözi a 2017. július 14-én hatályba lépett két módosítást. Az első módosítás létrehozza az eljárás folytatásának lehetőségét abban az esetben, ha a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló 861/2007/EK rendelet szabályaival összhangban ellentmondást nyújtanak be. A második módosítás kiterjeszti a kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazását a legfeljebb 5 000 EUR értékű követelésekre.

Az ezzel kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg a rendelet 17. cikkének új szövegét, valamint az (EU) 2015/2421 rendelettel módosított 861/2007/EK rendelet 2. cikkét.

Kapcsolódó link

Gyakorlati útmutató az európai fizetési meghagyásról szóló rendelet alkalmazásához PDF (4366 Kb) hu

Európai fizetési meghagyás – a tagállami értesítések, valamint az illetékes bíróság(ok)/hatóság(ok) azonosítását segítő keresőeszköz

Felhívjuk figyelmét, hogy nemzeti fizetési meghagyásos eljárások is léteznek. Ha bővebben szeretne tájékozódni valamelyik tagállam ilyen eljárásairól, válassza ki az adott ország zászlaját.

Utolsó frissítés: 03/04/2024

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.