Twoje prawa

Różne strony zawierające informacje na temat praw obywateli UE

WięcejMniej

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej i systemy konstytucyjne państw członkowskich gwarantują prawa podstawowe obywateli Unii Europejskiej. Osobie fizycznej oskarżonej w sprawie karnej na terytorium UE przysługuje prawo poznania przysługujących jej uprawnień w każdym państwie członkowskim UE na każdym etapie postępowania, od postępowania przygotowawczego aż do etapu po zakończeniu rozprawy. Osoba fizyczna będąca ofiarą przestępstwa może w toku postępowania – niezależnie od tego, czy przysługuje jej odszkodowanie/kompensata lub czy wydano w jej sprawie środki mające na celu ochronę jej praw – poznać swoje uprawnienia dotyczące przeniesienia tych praw w czasie podróży lub w przypadku przeprowadzki do innego państwa UE.